Nieuws

Extra aandacht voor klimaat in stallen

Ter uitvoering van een aangenomen motie is in de zomermaanden door de NVWA extra gecontroleerd op de temperatuur en luchtkwaliteit in stallen. Ook bracht Wakker Dier afgelopen week een rapport uit dat ageert tegen ongezond leefklimaat in stallen.

Extra controles NVWA op klimaat in stallen

Begin juli heeft de Tweede Kamer een motie van de leden Ouwehand en Thieme aangenomen. In deze motie (33605-XIII, nr.18) wordt de regering verzocht om de NVWA opdracht te geven om in de zomermaanden extra te controleren op de temperatuur en luchtkwaliteit in stallen. Deze klimaatfactoren hebben grote invloed op het welzijn van de dieren. Zo hebben gassen als ammoniak een slechte invloed op de diergezondheid. Ammoniak irriteert de luchtwegen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Er worden echter geregeld incidenten gemeld over defecte ventilatoren in stallen, waardoor in het ergste geval kunnen stikken bij gebrek aan frisse lucht. In juni zijn nog 1100 varkens gestikt nadat het ventilatiesysteem in een stal uitviel.

Ter uitvoering van de motie heeft de NVWA in de maanden juli en augustus in verschillende veehouderijsectoren bijna 500 extra controles uitgevoerd op de temperatuur en luchtkwaliteit in stallen. Daarbij heeft de NVWA ook gekeken naar de beschikbaarheid van water in de stal. Daarnaast zijn controles uitgevoerd op de aanwezigheid van een passend noodsysteem als het kunstmatige ventilatiesysteem uitvalt, en de aanwezigheid van een alarmsysteem dat in werking treedt indien het hoofdsysteem uitvalt. In 12 gevallen (2,6%) van 461 administratief afgeronde controles zijn overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen betroffen het niet functioneren of niet aanwezig zijn van een alarmsysteem, of het ontbreken van de vereiste permanente watervoorziening.

Kiloknaller mestmarinade

Ook Wakker Dier ziet het belang van een goed stalklimaat in veehouderijstallen. De organisatie ageert tegen ongezond leefklimaat in veehouderijstallen, en heeft begin november het rapport 'Kiloknaller mestmarinade' uitgebracht. "Jaarlijks worden miljoenen kippen, varkens en koeien in de veehouderij ziek, mede ten gevolge van het ongezonde leefklimaat in stallen", aldus Wakker Dier. "Jaarlijks lijden meer dan 2 miljoen varkens aan longontsteking of kreupelheden, 335 miljoen vleeskuikens krijgen pootontstekingen en vrijwel alle vleeskuikens hebben te maken met irritaties of ontstekingen aan ogen of luchtwegen door de ammoniakconcentratie in de stal. Veel koeien krijgen poot- of uierontstekingen. De omstandigheden in de stallen leiden tot een aanzienlijk hoger antibioticagebruik." Volgens Wakker Dier scharen wetenschappers de welzijnsproblemen onder de ergste categorie dierenleed, waarbij de organisatie refereert naar de inventarisatie van Wageningen UR van ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden. Wakker Dier pleit voor betere stallen met meer frisse lucht, droog stro, meer ruimte, een goede uitloop naar buiten en goede mestafvoer met afgesloten mestopvang.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)