Nieuws

Extra maatregelen voor preventie Afrikaanse varkenspest

De kans op Afrikaanse varkenspest in Nederland kan worden verkleind door het aantal wilde zwijnen te verlagen. Omdat reguliere methoden onvoldoende effectief lijken te zijn, staat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de jacht toe waarbij gebruik wordt gemaakt van de 'bewegingsmethode'.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer die gisteren is verstuurd, in vervolg op de kamerbrief van 24 september jl. De provincies die verantwoordelijk zijn voor het populatiebeheer van wilde zwijnen hadden haar gevraagd om extra maatregelen om toename van wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden tegen te kunnen gaan.

Alertheid geboden

In Nederland is op dit moment geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld, noch bij wilde zwijnen noch bij gehouden varkens. Om de kans op een uitbraak zo laag mogelijk te houden zijn er eerder al verschillende maatregelen genomen. Zo worden de vervoersmiddelen die gebruikt zijn voor vervoer van onder andere varkens naar landen waar Afrikaanse varkenspest bij varkensbedrijven voorkomt extra gereinigd en gedesinfecteerd bij terugkomst in Nederland. Ook worden de afgeschoten wilde zwijnen steekproefsgewijs getest op Afrikaanse varkenspest.

Er zijn informatieborden over Afrikaanse varkenspest geplaatst op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden. Op de borden worden transporteurs, reizigers en recreanten opgeroepen om geen etensresten achter te laten in de natuur. Provincies krijgen borden aangeleverd om langs provinciale wegen te plaatsen. Er zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over het reinigen van de vuilnisbakken. De vuilnisbakken zijn ‘wild zwijn’-bestendig en worden regelmatig geleegd. Ook zullen weginspecteurs op drukke parkeerplaatsen extra controleren of deze schoon zijn.

Reguliere methoden onvoldoende effectief

Deskundigen - georganiseerd in de Deskundigengroep Dierziekten - geven aan dat hoe lager het aantal wilde zwijnen is, hoe lager de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest. Het risico dat een wild zwijn in contact komt met door de mens achtergelaten besmette voedselresten wordt daarmee kleiner. Provincies en belangenorganisaties geven aan dat de reguliere methoden niet effectief genoeg zijn om de populatie wilde zwijnen substantieel te verlagen.

Bij de bewegingsjachtmethodedie die nu tijdelijk wordt toegestaan beweegt een beperkte groep mensen (maximaal zes personen) met aangelijnde honden (maximaal drie) de zwijnen op een rustige manier richting de jagers (maximaal zes personen). De jachtwijze mag uitsluitend worden toegepast door jagers die in de desbetreffende provincie aan populatiebeheer doen en is uitsluitend toegestaan buiten de drie gebieden waar wilde zwijnen mogen voorkomen.

(Bron foto: Wild_boar_Shutterstock)