Nieuws

Ezels op Bonaire zorgen voor ophef

De plannen van de overheid van Bonaire om verwilderde ezels te vangen en te transporteren naar Haïti hebben voor enige ophef gezorgd.

Ezels als lastdier

Op Bonaire lopen ongeveer 200 verwilderde ezels rond. De bestuursraad van Bonaire is volgens eigen zeggen bezorgd over het welzijn van deze dieren omdat er een constant gebrek is aan voedsel en de dieren worden aangevallen door honden en mishandeld door mensen. Daarbij geven de dieren veel overlast, zorgen voor schade in de natuur en vormen ook een gevaar voor het verkeer. De overheid van het eiland wil de ezels laten vangen en vervolgens transporteren naar Haïti. Hier moeten de dieren ingezet worden voor transport over het eiland. Zeker nu de infrastructuur van Haïti deels verwoest is door een recente aardbeving zijn ezels nog belangrijker als last- en transportdier geworden. 

Ophef over vangen ezels

De plannen om de ezels te vangen en transporteren hebben voor veel ophef gezorgd. Niet alleen op het eiland zelf maar ook in Nederland. Verschillende Nederlandse kranten hebben al aandacht aan het onderwerp besteed. De Partij van de Dieren heeft vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van EL&I. Vertegenwoordigers van Dierenbeschermingsorganisaties zeggen dat verwilderde ezels niet te gebruiken zijn als lastdier en dat het vangen en transport van de dieren een grote aantasting van het dierenwelzijn betekent. Bonaire heeft een ezelopvangcentrum waar momenteel 400 ezels worden opgevangen. Het centrum heeft aangeboden de 200 wilde ezels op te vangen onder voorwaarde dat de overheid de te maken kosten vergoed.


(Bron foto: Donkey Sanctuary)