Nieuws

Familiekudde flinke verbetering dierenwelzijn

De Familiekudde heeft de belofte in zich een flinke verbetering in dierenwelzijn te verwezenlijken voor melkvee, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

De Familiekudde is een innovatief en duurzaam concept om melkvee te houden, gebaseerd op de behoeften van de koe. Het concept biedt een natuurlijke leefomgeving voor rundvee door te werken met stabiele kuddes, het kalf bij de koe te laten en niet te onthoornen.

Wageningen UR heeft de Familiekudde volgens een methodische aanpak met een netwerk van melkveehouders uitgewerkt tot drie voorbeeldontwerpen. Om de Familiekudde in de praktijk te realiseren moeten de voorbeeldontwerpen nog worden aangepast aan de specifieke eisen en de context van de individuele melkveehouder.

In het onlangs verschenen rapport ‘Familiekudde State of the Art’ maken de onderzoekers een inschatting van de consequenties van het houden van een Familiekudde. Daarnaast geven zij aan hoe melkveehouders met verwachte knelpunten kunnen omgaan.(Bron foto: VHL)