Menu
Nieuws

Familiekudde verhoogt welzijn van koeien

Het belangrijkste kenmerk van een koe is dat ze een kuddedier is. Hoe kunnen we koeien zoveel mogelijk als kuddedieren houden?