Menu
Nieuws

Familiekudde verhoogt welzijn van koeien

Het belangrijkste kenmerk van een koe is dat ze een kuddedier is. Hoe kunnen we koeien zoveel mogelijk als kuddedieren houden?

false

false

false