Nieuws

Fokken op sociale kenmerken goed voor welzijn leghennen en varkens

Er zijn goede aanwijzigingen dat het fokken op sociale kenmerken effectief is in de strijd tegen verenpikken bij leghennen en staartbijten bij varkens. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

Verenpikken en staartbijten

Verenpikken is één van de grootste welzijnsproblemen in de commerciële leghennenhouderij. Om de schade door verenpikken te verminderen worden nu de snavels van leghennen behandeld. Er zijn verschillende oorzaken en het komt in alle systemen voor. Vaak is verenpikken te herleiden naar een arme omgeving met weinig prikkels en mogelijkheden tot het uiten van natuurlijk gedrag. Een vergelijkbaar probleem is staartbijten bij varkens. Bij biggen worden om de gevolgen van staartbijten te beperken de staarten preventief gecoupeerd.

Sociale leghennen en vriendelijke varkens

Verrijking van de omgeving en meer afleiding werken sterk preventief tegen verenpikken en staartbijten. Maar fokkerij op sociale kenmerken lijkt ook een oplossing te bieden. Onderzoekers van Wageningen UR kijken momenteel in samenwerking met Hendrix Genetic in Boxmeer naar de eigenschappen van leghennen, en selecteren die leghennen die minder naar elkaar pikken. Door met deze leghennen door te fokken is in een tijdsspan van ongeveer 5 jaar de sterfte als gevolg van pikkerij van 30% naar ongeveer 12% gedaald. Tegelijkertijd loopt in samenwerking met het Institute for Pig Genetics eenzelfde traject om 'vriendelijke' varkens te fokken. Met gerichte fokkerij worden varkens geselecteerd die minder naar elkaars staart bijten. Uit voorlopige proefresultaten blijkt dat het zogeheten nosing - elkaar op een vriendelijke manier besnuffelen - positief uitwerkt op de groei van hokgenoten.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)