Nieuws

Fokken van nertsen vanaf 2024 verboden

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. Het fokken van nertsen is vanaf 2024 verboden.

Verbod op fokken nertsen

Het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Gerven en Recourt kreeg in de Eerste Kamer de steun van de fracties van PVV, PvdA (met uitzondering van één lid), ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS; tegen stemden VVD, CDA, SGP en PvdA-senator Linthorst. Het voorstel bevat een verbod op het houden en doden van dieren ter verkrijging van hun pels. Twee wijzigingsvoorstellen op het oorspronkelijke wetsvoorstel werden dinsdag ook aanvaard in de Eerste Kamer. Het eerste gaat over een overgangstermijn tot 2024, het tweede over flankerend beleid voor de pelsdierhouders. De nertsenhouderij in Nederland omvat circa 160 bedrijven en heeft een omzet van 130 miljoen euro per jaar.

Reacties

Dierenbeschermingsorganisaties zijn blij met het verbod. Bont voor Dieren en de Dierenbescherming pleiten al decennia voor een verbod op bontproductie, en noemen het verbod uniek en historisch. De nertsenhouderij reageert teleurgesteld. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) wil het verbod aanvechten. De NFE vindt dat een goed draaiende sector wordt opgeheven en vraagt zich af of het is toegestaan om een bedrijfstak in Nederland te verbieden terwijl die in de rest van Europa is toegestaan. De NFE gaat hiermee echter voorbij aan het feit dat in Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië de nertsenfokkerij al verboden is.

Ethische en morele kwestie

Minister Kamp van Economische Zaken, die het besluit moet uitvoeren, noemde het opmerkelijk en uniek dat in Nederland een bedrijfstak wordt opgeheven op basis van ethische en morele gronden. Hoewel het verbod dus niet gebaseerd is op welzijnsargumenten, verdient het welzijn van nertsen wel degelijk aandacht. Het Dierenwelzijnsweb maakte hier onlangs een dossier over.


(Bron foto: xx)