Nieuws

Ganzenakkoord blijft basis voor ganzenbeleid

Het ganzenakkoord van de Ganzen-7 blijft basis voor het ganzenbeleid. Vlak voor de kerst is de Tweede Kamer akoord gegaan met het integraal uitvoeren van het gezamenlijke voorstel over het ganzenbeheer.

Ganzenakkoord G7

Het akkoord over het ganzenbeheer, Ganzen-7 (G7) akkoord, werd gesloten op 24 mei 2011 door 7 organisaties: Natuurmonumenten, LTO Nederland, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Landschappen, de FPG en APnl (samen G7). Jagersvereniging KNVJ stapte in de laatste fase uit het akkoord, dat daarvoor G8 was. Ganzen zorgen voor veel overlast en schade in ons land en daarom wil de vereniging het aantal ganzen in vijf jaar tijd terugbrengen naar maximaal 100.000 ganzen.

Dierenbescherming teleurgesteld

De Dierenbescherming betreurt het feit dat de Kamer nu zonder enige kritiek akkoord is gegaan met het G7-akkoord. Dierenbescherming vindt dat haar visie in dit akkoord totaal wordt genegeerd en laat volgens de Dierenbescherming duidelijk zien dat de Kamer het welzijn van in het wild levende dieren niet serieus neemt. De dierenbescherming betwijfelt zeer of de maatregelen die in het huidige akkoord worden genoemd, zorgen voor een structurele, diervriendelijke oplossing. De Dierenbescherming vreest dat het doden van de ganzen middels vergassing de belangrijkste structurele oplossing zal worden.

Verantwoordelijkheid provincies

Samen met de provincies doet het ministerie doet nu onderzoek of de voorstellen in het G7-akkoord ook tot de gewenste reductie van de schade zullen leiden. Uiterlijk half februari komt het ministerie met de onderzoeksresultaten van het G7-beleid. De uitgangspunten van het G7-beleid moeten worden gewaarborgd in de nieuwe Wet Natuur. Hierbij moet gezorgd worden dat het regionaal inpasbaar is. De provincies zijn namelijk primair verantwoordelijk voor het ganzenbeleid.


(Bron foto: Shutterstock)