Nieuws

Geboortebeperking bij hoefdierpopulaties

Grote hoefdieren zoals everzwijn, damhert, edelhert, ree, paard en rund hebben een grote invloed op hun omgeving. Vanwege de overlast die hoefdieren kunnen veroorzaken worden deze soorten regelmatig beschouwd als probleemsoorten en is de beperking van de populatie gewenst. De overlast bestaat uit schade aan landbouwgewassen, ongelukken op de weg of de overdracht van ziekten naar mensen of vee.

Jacht

Voor het beheer van wildpopulaties wordt traditioneel gebruik gemaakt van het manipuleren van het sterftecijfer door middel van de jacht. Het doden van hoefdieren is de snelste methode om de populatie te beperken. Echter, jacht is niet automatisch de meest effectieve methode om hoefdierpopulaties te beheren. De vermindering van het aantal dieren is slechts tijdelijk en de aantallen zullen binnen afzienbare tijd weer zijn gegroeid door rekolonisatie uit andere gebieden en verhoogde geboortecijfers. Een ander nadeel van jacht of afschot is de verstoring van de sociale structuur van de hoefdierpopulatie door het plotseling wegvallen van individuen.

Geboortebeperking bij hoefdieren

Geboortebeperking of contraceptie kan een waardevolle methode zijn om hoefdierpopulaties te beheren. De methode verschilt fundamenteel van de gangbare werkwijzen: in plaats van het sterftecijfer te beïnvloeden, wordt het geboortecijfer omlaag gebracht. Dit kan op twee manieren bewerkstelligd worden: met chemische middelen of met hormoon-vaccins. De effecten van beide methoden op populatieniveau zijn door onderzoekers van de Resource Ecology Group, Wageningen Universiteit in kaart gebracht.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds.


(Bron foto: Auke Valk)