Menu
Nieuws

Gebruik antibiotica stabiliseert; relatie antibioticareductie en productie onderzocht

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Antibioticagebruik
  • Interessant voor
    Veehouder, Dierverzorger
Bekijk de bronnen
De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot 2017 met bijna 64%. De afgelopen jaren daalt het gebruik nog licht en lijkt zich te stabiliseren. Uit onderzoek blijkt dat de antibioticareductie niet nadelig uitpakt voor productieresulaten en concurrentiepositie Nederlandse boeren.

false