Nieuws

Gebruik van stroomhalsbanden bij honden verboden vanaf 1 juli 2020

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergedrag, Honden
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten om een algeheel verbod op het gebruik van de stroomhalsband in te voeren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier.

De minister trekt de bepaling in waarbij het gebruik van de stroomband onder voorwaarden wordt toegestaan, met de intentie om het verbod per 1 juli 2020 van kracht te laten zijn. De minister volgt hiermee 9 andere Europese landen - waaronder Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken - waar een dergelijk verbod al van kracht is.

Gebruik stroomhalsband

Het gebruik van de stroomband bij honden is op dit moment toegestaan zolang het gebruik niet kan worden bestempeld als dierenmishandeling zoals bepaald in de Wet dieren. Artikel 2.1 van de Wet dieren biedt de mogelijkheid om specifieke gedragingen te omschrijven die in ieder geval als dierenmishandeling gelden. Hiervan is gebruik gemaakt door aan het Besluit houders van dieren toe te voegen dat het gebruiken van apparatuur waarmee het dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, als verboden gedraging geldt. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren of ter voorkoming van de aantasting van het welzijn van het dier. Wel onder voorwaarde dat de gebruiker van de apparatuur over voldoende deskundigheid beschikt.

Dierenwelzijn in het geding, werking niet bewezen

De inschatting was dat het stellen van bepaalde voorwaarden voldoende garanties gaf om misbruik en aantasting van het dierenwelzijn te voorkomen. Bij de uitwerking van deze voorwaarden is echter naar voren gekomen dat naar huidige wetenschappelijke inzichten het gebruik van de stroomband een ernstige, onontkoombare, inbreuk op het welzijn van het dier inhoudt. Met extra kennis en kunde kan het risico op welzijnsaantasting niet wezenlijk worden verminderd. Bovendien is niet bewezen dat het gebruik van een stroomband tot betere resultaten leidt in gedragsverandering van de betreffende dieren dan andere minder ingrijpende methoden. Ook instanties binnen de overheid die gebruik maken van werkhonden, willen het gebruik van de stroomband als hulpmiddel voor de training van honden laten vallen, waardoor er ook hiervoor geen uitzondering nodig is.

Verbod op alle stroombanden

Het nieuwe verbod geldt voor alle apparatuur waarmee honden door middel van stroomstoten pijn kan worden gedaan. Gebruik van stroombanden binnen bedrijven, organisaties of verenigingen zullen door de NVWA worden gehandhaafd. Misbruik bij particulieren wordt gecontroleerd door de politie, boa’s en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Ook kunnen mensen bij het vermoeden van misbruik van de stroomband bellen naar 144.

In zeer uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn een stroomband in te zetten. Zo’n uitzonderlijke situatie is bijvoorbeeld het trainen en inzetten van individuele honden voor geheime operaties door bepaalde overheidsdiensten waarbij de honden op grote afstand bevelen moeten kunnen opvolgen. Voor deze situatie zal een uitzondering worden geformuleerd in het verbodsvoorschrift.

Vorig jaar werd ook de prikband al verboden. Aan het Besluit Houders van Dieren werd toen toegevoegd dat het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht verboden is.

(Bron foto: Politiehond_Wikimedia-TheHidden)

Publicaties

(4)
The Welfare Consequences and Efficacy of Training Pet Dogs with Remote Electronic Training Collars in Comparison to Reward Based Training, PLOS ONE 9, 2014 Studies to assess the effect of pet training aids, specifically remote static pulse systems, on the welfare of domestic dogs; field study of dogs in training, Defra, 2011 Training dogs with help of the shock collar: short and long term behavioural effects, Applied Animal Behaviour Science 85, 2004