Nieuws

Gebruik van vruchtbaarheidshormonen in de veehouderij

Het consumentenprogramma Tros Radar stond gisteren stil bij het gebruik van vruchtbaarheidshormonen in de melkveehouderij. De uitzending volgt op een rapport van Wakker Dier over hormoongebruik in de varkens- en melkveehouderij.

Gebruik vruchtbaarheidshormonen

Wakker Dier heeft onderzoek gedaan naar hormoongebruik in de veehouderij. Zij schatten dat op 90% van de zeugen- en melkveebedrijven vruchtbaarheidshormonen worden gebruikt. Controle hierop ontbreekt grotendeels. Vruchtbaarheidshormonen zijn middelen die de vruchtbaarheid of de bevalling van een dier stimuleren of juist remmen. Vruchtbaarheidshormonen vallen niet onder de sinds 1988 verboden groeihormonen en hiervoor gelden amper restricties. Wakker Dier signaleert een lichte stijging in het hormoongebruik: grof geschat worden er jaarlijks momenteel 100 duizend tot 150 duizend (10-15 %) zeugen en 200 duizend tot 400 duizend (15-30 %) koeien met hormonen behandeld.

Niet tegen elk gebruik van hormonen

Wakker Dier is niet tegen elk gebruik van hormonen, want sommige hormonen worden ingezet om dieren te genezen en dit komt het dierenwelzijn ten goede. Wakker Dier is wel tegen het gebruik van hormonen die gebruikt worden vanwege vruchtbaarheidsstoornissen die deels een neveneffect zijn van het doorfokken van koeien en zeugen op steeds hogere producties. "Ook worden volgens inschattingen van deskundigen op een toenemend aantal bedrijven structureel hormonen gebruikt om vooral zeugen maar ook koeien te 'synchroniseren': de vruchtbaarheidscyclus van groepen dieren wordt gelijk gespoten", aldus wakker Dier. De organisatie wil dat er openheid komt over het hormoongebruik in de veehouderij zodat er beter toezicht en ingrijpen mogelijk is bij ongewenste gebruik en ontwikkelingen.

Uitgemolken koeien

Het onderwerp kwam gisteravond ook aan de orde in het consumentenprogramma Tros Radar. In de uitzending met als thema ‘uitgemolken koeien’ kwamen Wakker Dier en de KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen, aan het woord. Ook Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut leverden een bijdrage. In de aankondiging stellen de programmamakers dat vruchtbaarheidshormonen zijn toegestaan voor productieverhogende doeleinden. Dit idee wordt bestreden door LTO Nederland, in een reactie op het rapport en de uitzending. "Melkveehouders gebruiken alleen in overleg met hun dierenarts vruchtbaarheidshormonen. Alleen dan wanneer blijkt dat koeien niet of moeilijk tochtig willen worden. Dat is dus geen structureel gebruik, maar om individuele koeien te helpen, aldus LTO Nederland.

Duurzame oplossingen

Volgens de KNMvD worden jaarlijks 15 tot 40 procent van de Nederlandse melkkoeien een of meerdere malen behandeld met vruchtbaarheidshormonen. De KNMvD is tegen het routinematig gebruik van vruchtbaarheidshormonen, en vraagt aandacht voor de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid. Via verbetering van fokkerij, huisvesting en management moet actief gezocht worden naar duurzame oplossingen. Hierbij moet het kunnen uiten van natuurlijk (voortplantings)gedrag zwaar meewegen.


(Bron foto: Wakker Dier)