Nieuws

Gecastreerd exportvarken versus beer met ballen

Het vlees van ongecastreerde varkens in het schap nam toe ‘van nagenoeg 0 procent in 2009 naar 100 procent per 1 januari 2014’. Fokprogramma’s, bedrijfsvoering en geurmeesters zijn ingezet in de strijd tegen berengeur. Een kwart van de beren wordt nog gecastreerd - voor export.

Wageningen World: ‘Hoewel de consumentenacceptatie van varkensvlees afkomstig van ongecastreerde dieren in Nederland prima is, zijn belangrijke afzetmarkten als Duitsland en Italië nog huiverig. Daarom wordt in Nederland ten behoeve van de export nog ongeveer een kwart van de mannelijke dieren gecastreerd’ (artikel: ‘Beren met ballen’). 

Van castratie naar optimale factoren

Wageningen World beschrijft wat er met het oog op de Nederlandse schappen reeds is gebeurd en onderzocht. Hormonen van niet-gecastreerde mannetjes kunnen leiden tot ongewenst en agressief gedrag. Blijkbaar maakt een beetje zorg voor de berenomgeving veel goed. ‘Als de leefomstandigheden in de stal goed zijn, ontstaan er nooit grote problemen’, zegt een varkenshouder die als een van de eersten stopte met castratie.

Ook aandacht voor het menu zijn belangrijk: een ‘goede kwaliteit voer met voldoende aminozuren verkleint de kans op probleemgedrag enorm’. Andere aandachtspunten zijn: hygiëne (onder meer: zieke dieren apart zetten), voldoende eet- en drinkplaatsen (met een ruimhartige waterafgifte), bieden van overzicht, envoorts. Samengevat: ‘alle factoren moeten optimaal zijn; rust, reinheid en regelmaat vormen de kern’.

Fokprogramma’s en geurmeesters

Verder zijn fokprogramma’s opgezet: het aantal beren met geur is gereduceerd tot 3 à 4% en de varkens hebben meer vlees en minder spek – in het spek komt berengeur vaker voor. Verder: ‘optimale bedrijfsvoering kan aantal varkens met berengeur verkleinen’. De beer met geur die er dan nog tussendoor fietst, wordt hoogstwaarschijnlijk opgemerkt door een geurmeester. Deze meesters gaan karkassen langs, branden in het vlees met een soldeerbout en ‘met hun getrainde neus sporen ze berengeur feilloos op’.

In het artikel is meer te lezen over afspraken die zijn gemaakt (denk aan de Verklaring van Noordwijk, 2007) en welke voordelen niet castreren nog biedt. Wageningen UR heeft een speciaal Berengeur-dossier.


(Bron foto: Wageningen World)