Nieuws

Gedragscode ballonvaart: weiland met vee geen goede landingsplek

Veel ballonvaarten eindigen in een weiland bij een boer. In een gedragscode opgesteld door organisaties van ballonvaarders zijn regels opgenomen om de risico's van schrik bij vee te verminderen.

Gedragscode ballonvaart

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 7000 ballonvaarten plaats. Het merendeel van deze vluchten eindigt doelbewust maar ook ongevraagd in een weiland bij een boer. Jarenlang was er een gedragscode - met een omschrijving van gedragsregels - tussen LTO Nederland en de organisaties van ballonvaarders, de Professionele Ballonvaarders Nederland (PBN) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) afdeling ballonvaren. De gedragscode is door LTO Nederland niet voortgezet omdat de organisatie niet akkoord is gegaan met de adviesbedragen voor de landingsvergoeding van ballonnen op boerenland. De ballonorganisaties PBN en KNVvL hebben daarom in 2010 zelfstandig een gedragscode opgesteld.

Rekening houden met vee

In de gedragscode is omschreven op welke wijze rekening gehouden moet worden met vee en stallen. Bij het opstijgen houdt de ballonvaarder rekening met aanwezige dieren in de wei en in de stallen in de nabijheid van het opstijgterrein. Op lage hoogtes dient de ballonvaarder te vermijden om vee of stallen te dicht te naderen. De ballonvaarder gebruikt op lage hoogte een stille brander, ook wel veebrander genoemd, om mogelijke schrikeffecten bij het vee te voorkomen. Als toch schrik uitbreekt onder het vee, behoort de ballonvaarder de eigenaar, of omwonenden of de politie te waarschuwen. Ook moeten onregelmatigheden in het vluchtverslag worden vastgelegd.

De luchtballon mag wettelijk gezien overal landen, maar in de gedragscode is opgenomen dat de landingsplek dicht bij de openbare weg moet zijn. Ook is de inzet om niet te landen in percelen met gebouwen, vee en obstakels. Na de landing wordt contact opgenoment met de grondeigenaar/pachter om te bespreken of en hoe de ballon geborgen kan worden, want zonder toestemming van de grondeigenaar mogen er géén voertuigen op het land. Iedere ballonvaart wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Daarbij worden ook de datum en de grondeigenaar of pachter vastgelegd, zodat ballonpiloot en grondbeheerder elkaar kunnen vinden.

Het is in Nederland gebruikelijk dat ballonvaarders na de landing een geschenk aanbieden aan de grondeigenaar/boer/pachter, als dank voor een landing en een gastvrije ontvangst. Een bergingsvergoeding is niet wettelijk verplicht, maar PBN en KNVvL hanteren wel een aantal richtbedragen.


(Bron foto: Wikimedia, HTO)