Nieuws

Geef beschadigend gedrag geen staartje

Staartbijten is een beschadigend gedrag dat voortkomt uit het natuurlijke (voedsel-)zoekgedrag van varkens. In de checklist ‘aanpak staartbijten’ staan de risicofactoren en adviezen op een rij.

Risicofactoren

De risicofactoren voor staartbijten zijn onder te verdelen in de categoriën voeding, omgeving, klimaat, gezondheid en dierfactoren:

Het credo betreffende voedsel is ‘Vreten moet een feestje zijn’; te weinig vreet- of drinkplaatsen is een risicofactor. Andere voedselgerelateerde risico’s zijn onder meer abrupte voerovergang en haperingen in het voersysteem. Gaat het om de omgeving dan kan een onvoldoende verrijkt hok de kans op staartbijten vergroten, evenals het mengen van dieren; beter is het de tomen zoveel mogelijk bijeen te houden.

Gelet op klimaat moet onder meer oververhitting, een slecht microklimaat en tocht worden voorkomen. Een ongezond dier is eveneens een risicofactor. Bij suboptimale gezondheidsomstandigheden worden weerstandsbevorderende middelen geadviseerd – denk aan kruiden, vitaminen en mineralen. Tot slot kunnen dierfactoren een rol spelen: zo kan stress bij een dier ook deels te maken hebben met ongunstige erfelijke eigenschappen. Of denk aan voorgeschiedenis: is een dier te vroeg gespeend (speenstress) of te vroeg opgefokt (eerder rijker/luxer/ruimer gehuisvest)?

Checklist

U kunt in de checklist "Aanpak staartbijten bij (biologische) varkens" lezen welke risicofactoren er nog meer zijn en wat te doen om te genezen of nog beter: te voorkomen. De checklist geeft ook adviezen over wat te doen bij acute problemen. De checklist is opgesteld door Wageningen UR Livestock Research.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)