Nieuws

Geen ernstige welzijnsproblemen door kammen dubben bij hanen legrassen

In een pilot studie is het effect onderzocht van dubben van kammen bij haantjes van legrassen. Er werd geen effect gevonden op gedrag, groei en voeropname, hetgeen suggereert dat dubben geen grote impact heeft op het welzijn van de dieren.

Waarom kammen dubben?

Het dubben van kammen wordt uitgevoerd bij legouderdierenhanen, alle leggrootouderdierenhanen, alle fokdierenhanen en hanen van de vaccindieren om te voorkomen dat de hanen een te grote kam ontwikkelen. Deze extreem grote kammen hinderen het gezichtsvermogen van de hanen sterk, waardoor deze fysiek gehinderd worden om te paren. Ook kunnen deze extreem grote kammen de hanen verhinderen om te eten, wat kan resulteren in hogere uitval. Niet meer dubben van de kammen geeft bij (witte) legfokdieren, legvaderdieren en (over)grootvaderdieren van legrassen verder nog het probleem van het niet kunnen herkennen van seksefouten. Dit geeft problemen in de volgende generatie.

Methode voor het kammen dubben

Voor het dubben van kammen is op dit moment één gangbare methode bekend: in de broederij direct na de uitkomst met een klein schaartje. Indien het dubben goed wordt uitgevoerd treden er na de behandeling geen bloedingen op.

Effect dubben op welzijn

Omdat niet bekend is of het dubben acute en/of langdurige pijn oplevert, heeft Wageningen UR Livestock Research een pilotstudie uitgevoerd naar de impact van het dubben van kammen op het gedrag, de groei en de voeropname van haankuikens. Het betrof hier een klein experiment dat beoogde om een eerste indicatie te krijgen over de impact van de ingreep op het dier. Uit de waarnemingen zijn geen aanwijzingen verkregen voor ernstig ongerief. Of er sprake is van mild ongerief of volledige afwezigheid van ongerief kan niet met zekerheid gezegd worden, omdat alleen het gedrag van een dier hiervoor geen betrouwbare parameter is en gerichte metingen aan fysiologische indicatoren van ongerief niet uitgevoerd zijn.

Ingrepen in de ban

In het streven naar een houderij zonder ingrepen wordt ook gekeken in hoeverre het dubben van kammen achterwege kan blijven. Bij de huidige genotypen witte legrassen hebben de hanen duidelijk waarneembaar ongerief indien de kammen niet gedubd worden. Zolang genetische selectie nog geen reductie in kamgrootte gerealiseerd heeft, zal dit ongerief afgewogen moeten worden tegen het ongerief van het dubben.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Publicaties

(6)