Nieuws

Geen importverbod op foie gras

Er komt geen importverbod op foie gras. Staatssecretaris Dijksma van EZ zegt dat dit indruist tegen de ruimte die de aanbevelingen van de Raad van Europa bieden om te werken aan alternatieve methoden. Bovendien is dit Europeesrechtelijk niet mogelijk.

Wakker Dier heeft de staatssecretaris in december 2013 een rapport over foie gras toegezonden, met het verzoek om vanwege het dierenleed een importverbod in te stellen op foie gras. De staatssecretaris heeft hierop per brief gereageerd, alsmede ook op vragen van de Tweede Kamer.

Werken aan alternatieve methoden

Dijksma geeft aan geen voorstander te zijn van de gepraktiseerde wijze van dwangvoedering van eenden voor de foie grasproductie, maar een importverbod gaat volgens haar in tegen de ruimte die de aanbevelingen van de Raad van Europa bieden om te werken aan alternatieve methoden. Richtlijn nr. 98/58/EG heeft tot doel basisbeginselen voor de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren vast te stellen. De richtlijn bevat welzijnsvoorschriften die gelden voor de bescherming van dieren die worden gehouden voor productiedoeleinden ongeacht het doel, dus ook voor de productie van foie gras. In de aanbevelingen van de Raad van Europa, waar Richtlijn nr. 98/58/EG naar verwijst, wordt de productie van foie gras niet verboden. Wel wordt in de aanbevelingen aangegeven dat landen die foie grasproductie toestaan onderzoek moeten aanmoedigen naar de welzijnsaspecten en naar alternatieve methoden.

Artikel 36 VWEU

"Het instellen van een nationaal importverbod op grond van dierenwelzijn is Europeesrechtelijk bovendien niet mogelijk", aldus Dijksma. Vanwege de geharmoniseerde dierenwelzijnsnormen van Richtlijn 98/58/EG kan Nederland geen beroep doen op artikel 36 van het VWEU om een verbod op de import van foie gras vanuit het oogpunt van dierenwelzijn te rechtvaardigen. Dit artikel voorziet in afwijkingen betreffende het vrije verkeer van goederen.

Productie foie gras omstreden

Foie gras is exclusieve leverpastei van vette eenden- en ganzenlevers. De productiewijze waarbij eenden en ganzen in de laatste weken van hun leven gedwongen gevoerd worden om de gewenste vette levers te verkrijgen is uit oogpunt van dierenwelzijn zeer omstreden. In veel Europese landen, waaronder Nederland, is deze geforceerde voedering verboden. Hoewel in Nederland geen productie plaatsvindt van foie gras, staat deze in veel restaurants nog wel op de menukaart.

De foie gras wordt wordt met name uit Frankrijk geïmporteerd. Om tot verbeteringen te komen heeft de Europese Commissie met de Franse autoriteiten afgesproken dat zij er voor zorgdragen dat met ingang van 2016 de betreffende dieren niet meer in individuele kooien worden gehuisvest. De staatssecretaris zegt in haar reactie toe om de Europese Commissie te verzoeken erop toe te zien dat de Franse autoriteiten hier strict op handhaven. Tevens zal ze de Commissie verzoeken erop toe te zien dat in Frankrijk onderzoek wordt verricht naar de welzijnsaspecten en naar alternatieve methoden.



(Bron foto: Wikimedia, Ethique Animaux)