Menu
Nieuws

Geen invloed van strooisellaagdikte op gedrag leghennen

De dikte van de strooisellaag heeft weinig effect op het gedrag en het stofbadgedrag bij leghennen. Op een dunnere strooisellaag vertonen kippen wel een uitgesteld stofbadgedrag, maar het aantal stofbaden blijft gelijk.

false