Nieuws

Geen paardenstress onder hoogspanning

Bij vochtig weer of mist hoor je het wel onder hoogspanningslijnen: een knetterend of knisperend geluid. Paarden lijken niet veel last te hebben van dit coronageluid.

Coronageluid is het geluid dat ontstaat bij druppelvorming op hoogspanningslijnen. De vochtige lucht rond de lijnen kan dan geleidend worden. Het kan leiden tot puntontladingen of corona, waarbij geluid ontstaat. Het is een krakend, knetterend of knisperend geluid. Sommige paardenhouders denken dat dit tot stress leidt bij hun paarden. Maar is dat ook zo? Elektriciteitstransporteur TenneT wil dat weten en vroeg Wageningen UR Livestock Research een onderzoek uit te voeren. Ze voerden interviews met 21 paardenhouders. In januari verscheen het rapport 'Effect van coronageluid op het gedrag van paarden'

Schrikken

Van die 21 geïnterviewde paardenhouders hadden 18 nooit een reactie van de paarden op het coronageluid opgemerkt. Het lijkt dus mee te vallen. Paarden kunnen wel schrikken van onverwachte geluiden of onverwachte bewegingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij passerende landbouwmachines, honden op het erf, een passerende ligfiets of schieten van jagers. Hun houding verandert dan. Ze hebben een opgeheven hoofd, zijn alert. Hun ogen en oren zijn gericht op het mogelijke gevaar. Soms draaien ze om, rennen weg, of ze verstijven juist.

Gespannen

Van de 21 paardenhouders waren er een paar die het idee hadden dat paarden wel reageren op het geluid, maar dat er al snel gewenning ontstaat. Eén paardenhouder had het dat de paarden meer gespannen waren, vooral wanneer het knetterend geluid te horen was.

Niet reageren

De onderzoekers concluderen dat het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Dat sluit ook aan bij een eerdere literatuurstudie waarin geconcludeerd werd dat 'het niet aannemelijk is dat paarden hinder ondervinden van coronageluid tijdens het weiden in de buurt van bovengrondse hoogspanningsverbindingen'.

(Bron foto: doelbeelden)