Nieuws

Geen proefdieren meer voor het testen van medicijnen

Medicatie wordt vandaag de dag vaak nog getest op proefdieren. Met organen-op-een-chip technologie kunnen medicijnen effectiever getest worden en wordt het gebruik van proefdieren overbodig.

Testen medicijnen

Het is lastig om te voorspellen welke effecten een (nieuw) geneesmiddel heeft op het menselijk lichaam. Medicatie wordt vandaag de dag vaak nog getest op proefdieren, in combinatie met testen met kweekcellen die op een plat vlak groeien. De op deze manier verkregen mogelijke effecten van het geneesmiddel, zowel positieve als negatieve, zijn niet erg betrouwbaar. Cellen op een tweedimensionaal plaatje zijn namelijk geen natuurgetrouwe nabootsing en de effecten van medicijnen op dieren zijn niet hetzelfde als op mensen

Organen-op-een-chip

Met de nieuwe technologie ‘organen-op-een-chip’, ontwikkeld door Mimetas, worden kleine 3D-stukjes menselijk weefsel gemaakt en functies van organen nagebootst in een OrganoPlate®, een geavanceerde 3D-kweekplaat. Deze is gebaseerd op een standaardplaat voor biomedisch onderzoek. Hierdoor zijn resultaten goed uit te lezen en kunnen veel tests worden gedaan. De cellen zijn 3-dimensionaal en reageren op cellen in hun omgeving. Het weefsel bestaat uit verschillende celtypen (net als in organen) en kan worden voorzien van een bloedstroompje in de OrganoPlate®. Door geneesmiddelen toe te dienen aan weefsels in OrganoPlates® kunnen de effecten van die middelen op mensen veel beter voorspeld worden.

Overheidssteun

De medische innovatie is met overheidssteun mogelijk gemaakt. Eerst werd een WBSO-aanvraag ingediend. In 2014 vroeg Mimetas ook Innovatiekrediet aan. Er waren toen ook al andere investeerders ingestapt. De komende jaren zal ook van de WBSO gebruik gemaakt worden, zowel als tegemoetkoming in de onderzoekskosten als voor bijvoorbeeld het huren van specifieke apparatuur.

(Bron Organen-op-een-chip_Kennislink.nl)