Nieuws

Geen verbod op plezierjacht

Begin juli werd bekend dat er geen verbod komt op de plezierjacht. De PvdA wordt beschuldigd van het verbreken van een verkiezingsbelofte.

Wet Natuurbescherming

De nieuwe Wet Natuurbescherming is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Wet Natuurbescherming vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, door één wet. De wet regelt allereerst de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat het voorstel onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

Plezierjacht

Over de nieuwe Wet Natuurbescherming is jarenlang gepraat, zeker over de voorschriften rondom de jacht. Zo ligt de plezierjacht onder vuur. In Nederland zijn zo’n 28.000 jagers met een jachtvergunning. Die schieten niet alleen dieren in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer, maar ze doen ook aan plezierjacht. Op wilde dieren in Nederland - zoals de fazant, wilde eend, houtduif, konijn en haas - mag volgens de wet gejaagd worden, zonder onderbouwing (bijvoorbeeld schadebeperking). De nieuwe wet zou volgens tegenstanders een mooie kans zijn om hierin een verbod op de plezierjacht te verankeren. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) diende een initiatiefnota in voor een verbod op plezierjacht. Ze wil een einde maken aan het ‘zonder maatschappelijk nut of belang’ doden van deze dieren. Thieme voert aan dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze vorm van jacht.

Toch geen verbod

In de Tweede kamer was echter geen meerderheid om het voorstel voor een verbod op plezierjacht te verbieden. De Pvda stemde tegen een verbod, terwijl ze in haar laatste landelijke verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website nog aangeeft dat de plezierjacht verboden moet worden. In 2013 bepleitte de PvdA, samen met D66 en GroenLinks zelfs nog een verbod op de plezierjacht in een initiatiefnota. De Pvda wil nu dat jagers met natuurorganisaties overleggen hoeveel dieren er mogen worden afgeschoten. Stichting Dier&Recht noemt het nieuwe standpunt van de PvdA misleiding en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie. De klacht is nog in behandeling, en volgende week volgt een eerste uitslag.

(Bron foto: Houtduif_Wikimedia-Wardrin)