Nieuws

Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid levert prijs op

Op het jaarlijkse Dierenbeschermingsgala hebben de gemeenten Heemskerk en Zaanstad een prijs gekregen. De gemeenten kregen de prijs vanwege hun voortrekkersrol bij de doorstart van het regionale vogelopvangcentrum Zaanstreek.

Voorbeelden voor andere gemeenten

Tijdens het jaarlijkse Dierenbeschermingsgala in de Rode Hoed in Amsterdam werd aan de gemeenten Heemskerk en Zaanstad een prijs uitgereikt door de Dierenbescherming. Deze gemeenten hadden door hun steun aan de doorstart van het regionale vogelopvangcentrum Zaanstreek laten zien zich verantwoordelijk te voelen voor de noodopvang van vogels in hun regio. De Dierenbescherming ziet beide gemeenten als voorbeelden voor andere gemeenten omdat noodopvang en verzorging voor in het wild levende dieren vaak niet goed is geregeld zijn en omdat er geen wettelijke verplichting voor gemeenten is om hier zorg voor te dragen

Effect gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Zowel de gemeente Heemskerk als de gemeente Zaanstad hebben een dierenwelzijnsnota. De verantwoordelijke wethouder Odd Wagner van de gemeente Heemskerk verwoord in een reactie op de prijs zijn trots op de gemeente als volgt: . "Heemskerk heeft een Dierenwelzijnsnota en brengt zo concreet mogelijk de uitgangspunten uit deze nota in de praktijk. Erkenning van de Dierenbescherming geeft aan dat we als gemeente goed bezig zijn met dierenwelzijn en is een extra stimulans om door te gaan."


(Bron foto: Dierenbeschermingsgala)