Nieuws

Gezonde geitenhouderij

De geitenhouderij neemt in omvang toe. Geitenhouders werken aan arbeidsefficiëntie met hulp van slimme systemen. En met een welzijnsprotocol werkt de sector aan een gezonde geitenhouderij.

De geitensector groeit, schrijft vakblad Management&Techniek in het dossier over gezonde geitenhouderij. Het vakblad meldt dat er in Vlaanderen in 2017 tussen de 40 en 50 bedrijven zijn met meer dan 500 geiten. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf ligt er tussen de 600 en 650. Ook in Nederland neemt de geitenhouderij in omvang toe, blijkt uit cijfers van Agrimatie. Zo zijn er in Nederland in 2016 in totaal 493 geitenbedrijven, en het gemiddel aantal geiten per bedrijf bedraagt 703 dieren.

Slimme systemen

De geitenhouderij is wel arbeidsintensief. Van al het werk op een geitenhouderij gaat op bedrijven gemiddeld 38% naar het melken, 16% naar het voeren en 16% van de tijd wordt besteed aan het lammerproces. Met slimme systemen zou je de productiviteit en efficiëntie op een bedrijf kunnen verbeteren, schrijft het vakblad. Verschillende geitenhouders in Vlaanderen participeren daarom in het Europees Data Driven Dairy Decision For Farmers (4D4F)-project over het gebruik van technologie en data om het bedrijfsmanagement te optimaliseren. Je kunt sensoren gebruiken voor dierherkenning. En met slimme technologie kun je werken aan automatische voedering of stalklimaatregeling.

Welzijnsprotocol

Een tweede artikel in het dossier gaat over een welzijnsprotocol voor geiten. In 2016 is op basis van een Welfare-protocol voor melkvee een protocol voor geiten ontwikkeld dat vervolgens is getest bij verschillende geitenhouders. Zo kijkt het protocol naar de lichaamsconditie of andere signalen van de geiten, huisvesting en stalklimaat. Het protocol geeft veel informatie, zo blijkt uit het artikel. Zo hebben volwassen geiten op de meeste biologische bedrijven een oppervlakte van 1,5 m² per dier. Het protocol biedt handvatten om het klimaat in de stal beter te monitoren.

In een derde artikel portretteert het vakblad het biologisch melkgeitenbedrijf van Johan Waes die 800 geiten heeft. Hij bouwde een een nieuwe stal met een nieuwe 72 stands carrousel-buitenmelker voor veel arbeidsgemak zorgt en een efficiënter management mogelijk maakt.

(Bron foto: Thinkstock )