Nieuws

Gezonde kalveren met het kalfvolgsysteem

Met een kalfvolgsysteem worden alle kalveren gevolgd vanaf het moment dat de koe drachtig is totdat een kalf naar het slachthuis gaat. Dat staat in het plan 'Vitaal, gezond en duurzaam kalf'. Alle kalveren krijgen zo optimale zorg.

Op 16 maart publiceerden LTO Nederland samen met Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Stichting Branche organisatie Kalverhouderij (SBK) en Vee & Logistiek Nederland (VLN) het plan 'Vitaal, gezond en duurzaam kalf'. Vakblad Veeteelt schrijft erover in het artikel 'Een plek voor ieder kalf'. Het plan voorziet in een goede zorg voor kalveren vanaf het moment dat het moederdier drachtig is totdat het kalf, dat niet op de melkveehouderij blijft, wordt aangeboden voor de slacht.

Kalfvolgsysteem

Kern van het plan is transparantie en informatie-uitwisseling. Daarom staat een kalfvolgsysteem (KVS) centraal in het plan. In dat KVS wordt informatie vastgelegd en gedeeld tussen melkveehouder en kalverhouderij. Melkveehouders krijgen zo inzicht in de groei of de uitval van hun afgeleverde kalveren. Ze kunnen die informatie gebruiken om aan verbetering te werken bij de zorg en opfok van hun kalveren.

Streefgewicht

Aanleiding voor dit plan is het groeiende aantal niet plaatsbare kalveren, mede als gevolg van de toegenomen omvang van de Nederlandse veestapel. Te lichte kalveren worden zelfs geëuthanaseerd. Daarom is het de bedoeling dat te lichte kalveren, kalveren die 14 dagen na geboorte minder dan het streefgewicht van 36 kilo wegen, wat langer, tot 20 dagen, op het melkveebedrijf blijven.

Bewustwording

Een kalverhandelaar, die belang heeft bij weerbare en vitale kalveren, krijgt hierin een adviserende rol. Daarom moeten kalverhandelaren elke vijf jaar bijgeschoold worden, zo staat in het plan. Bovendien moeten zij geregistreerd staan bij Vee & Logistiek Nederland. Het doel is, zoals de naam van het plan suggereert, te werken aan meer gezonde en vitale kalveren. Daarom is er ook veel aandacht voor bewustwording bij de melkveehouders.

(Bron foto: Pixabay)