Nieuws

Gezonde koeien in vrijloopstallen

Koeien in vrijloopstallen blijven gezonder. Ze hebben minder klauwproblemen, hebben minder antibiotica nodig en worden ouder.

De vrijloopstal, een nieuw staltype, is een stal waarin koeien vrij kunnen rondlopen. Er zijn geen ligboxen. Voor de vloer van de stal, die zacht is, worden verschillende materialen gebruikt zoals houtsnippers, compost of stro. Koeien in de stal hebben meer ruimte. De stal draagt bij aan diergezondheid en dierenwelzijn, is het idee.

De vrijloopstal wordt veel lof toegedicht, schrijft vakblad Veehouderij Techniek in het artikel 'Minder problemen: vrijloopstalkoeien worden ouder'. De koeien hebben minder stress, geven meer melk, hebben minder vaak last van klauwproblemen, zijn minder snel ziek en kunnen dus ouder worden. Maar is dat ook zo? Harde onderzoekscijfers waren tot voor kort niet beschikbaar.

Cijfers

Anne van Eldik, studente van Hogeschool HAS Den Bosch, zette cijfers op een rij. Uit die cijfers werd duidelijk dat de melkveehouders aantoonbaar minder klauwproblemen hebben bij de koeien. Klauwproblemen als Mortellaro, stinkpoot of wittelijndefect kwamen aantoonbaar minder voor. Daardoor hoeven koeien minder snel vervangen te worden. Het vervangingspercentage loopt terug van 30 naar 15 procent. De gemiddelde leeftijd van de koeien gaat daardoor omhoog naar 5 jaar en 6 maanden. Dat is 10 maanden meer dan het landelijk gemiddelde, schrijft het vakblad.

Kostendaling

Van Eldik zette de kosten op een rij. Dat er minder klauwproblemen zijn, zorgt voor een beperkte kostendaling per kilo melk. Het lagere tankcelgetal - een maat voor besmetting met bacteriën - levert een grotere kostprijsdaling op. En het lagere vervangingspercentage levert nog meer op. Maar er zijn ook extra kosten. Naast de investering in de stal, zijn veehouders geld kwijt aan het strooisel. Van Eldik berekende dat vrijloopstalboeren een voordeel hebben van 1,29 euro tot 1,69 euro per 100 liter melk.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Gert-Jan Rodenboog)