Nieuws

Gezonde koeien met kruiden

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Koeien, Kruiden
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Door een koe in een kruidenrijke weide te laten grazen, blijft die gezonder. En voor kalveren met diarree blijkt een kruidenbal te werken. Je bent zo minder afhankelijk van antibiotica en een kruidenrijke weide is bovendien beter voor insecten en weidevogels.

Het gebruik van kruiden is een oeroude vorm van gezondheidsbevordering, zegt Wagenings onderzoeker Maria Groot in een artikel van KennisOnline. Ze stelt dat de belangstelling voor het gebruik van kruiden groeit, nu duidelijk is dat het gebruik van antibiotica een keerzijde heeft met de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Met de intensivering van de veehouderij sinds de tweede wereldoorlog werd de natuur zo veel mogelijk uitgebannen. Groot wil mensen ervan bewust maken dat je meer bereikt als je meewerkt met de natuur.

Stalboekjes

De kennis van Groot wordt verspreid via de stalboekjes voor de veehouderij. Er zijn er nu acht. Het is een gids voor het managen van de gezondheid van het dier. In die stalboekjes wordt aandacht besteed aan hygiëne, voeding, de spijsvertering, het stalklimaat en de inzet van natuurlijke middelen. Preventie staat voorop, maar er is ook aandacht voor herstelbevordering met natuurlijke additieven en geneesmiddelen.

Kruidenbal

Zo is er voor kalveren met diarree een kruidenbal ontwikkeld. Het helpt bij kalfjes die op geen enkel medicijn reageren. Dierenarts Hans Nij Bijvank werkt nu in de praktijk met een kruidenbal. Hij merkt dat melkveehouders die hun koeien op kruidenrijke landerijen houden de dierenarts minder vaak nodig hebben. De koeien lijken gezonder, al is het wetenschappelijk niet bewezen. Om infecties tegen te gaan bij het onthoornen van kalfjes, gebruikt hij een honingzalf en een spray met hars, goudsbloem en calendula.

Biologisch-dynamische melkveehouders hebben al langer ervaring met het grazen van koeien in weides met een biodivers plantenmengsel. Zo'n kruidenbuffet is niet alleen beter voor de koe, het is ook beter voor de insecten en de weidevogels, zegt Groot.

(Bron foto: Gerhard Gellinger via Pixabay)

Publicaties

(4)

Stalboekjes

(8)