Nieuws

Gezondheid, gedrag en welzijn rashonden voorop in fokbeleid

Het projectplan ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’ is met diverse betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector tot stand gekomen. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kwam deze week met een reactie. Betrokkenen en experts buigen zich over de uitvoering van het plan.

Gezondheid, gedrag en welzijn leidend

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied is als overkoepelende organisatie van rashondenfokkersnam de initiatior van het plan. In het plan zijn maatregelen beschreven die partijen gaan treffen waarmee gedrag, welzijn en gezondheid van de (ras)hond in Nederland verbeterd worden. De gezamenlijke visie van de stakeholders die het plan ondersteunen luidt: ”Wanneer er gefokt wordt met honden zijn gezondheid, gedrag en welzijn leidend”. Dit impliceert dat bij fokken pas op zaken als uiterlijk gestuurd kan worden als gezondheid, welzijn en sociaal gedrag geborgd zijn. "Een ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid", aldus Dijksma in haar reactie. Ze waardeert de trekkersrol van de Raad van Beheer, evenals de stappen die de sector in gezamenlijkheid zet. Ze wil dit proces ook verder stimuleren.

Fairfok

De Raad erkent en onderkent in het 'Fairfok' plan de problematiek in de (ras)hondenfokkerij die al jarenlang onderwerp is van politieke en maatschappelijke discussie en ook haar eigen rol daarin. Het voorop stellen van gezondheid, gedrag en welzijn is een belangrijke stap in het beleid van deze kynologische organisatie. De Raad van Beheer heeft geen directe invloed op fokkers van honden zónder stamboom, ook wel look-alikes genoemd. De Raad van Beheer roept deze fokkers op ook hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te organiseren en stelt zijn expertise en ervaring graag ter beschikking aan deze groep fokkers.

In mei 2014 introduceerde de Raad van Beheer het begrip ‘Fairfok’, waarbij de huidige stamboom zich op termijn ontwikkelt tot een soort keurmerk, en inzicht geeft in de kwaliteit van het fokproces. De introductie van ‘Fairfok’ ging gepaard met de invoering van verplichte DNA-afname en afstammingscontrole bij alle pups, waarvoor de dekking na 1 juni 2014 heeft plaatsgevonden. De DNA-databank in combinatie met de sluitende stamboekhouding vormen tezamen een belangrijk instrument bij de preventie van erfelijke gebreken en erfelijk bepaalde aandoeningen.

Fairpup

De Hondenbescherming heeft de campagne ‘Fairpup’  opgezet. Met deze campagne richt men zich op het creëren van bewustwording omtrent de aanschaf van een pup. Nog te vaak gebeurt de aanschaf van een pup of een ander huisdier ondoordacht. De Hondenbescherming subsidieert eveneens een vierjarig onderzoek naar de impulsaanschaf van honden. Dit onderzoek wordt in 2015 gestart en zal uitgevoerd worden door de Rijksuniversiteit Groningen.

Studium Generale 'Fairfok the dog'

Op woensdagmiddag 11 maart aanstaande organiseert het lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) het studium generale 'Fairfok the dog'. Het Studium Generale richt zich op zowel de theorie achter als de praktische uitvoering van de ‘Fairfok’-stamboom. Vanuit Wageningen Universiteit is er aandacht voor de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van o.a. inteelt of overexpressie van uiterlijke kenmerken. Na de theorie volgt de praktijk: hoe gaan we de ‘Fairfok’-stamboom uitvoeren? Sprekers van de Raad van Beheer, de Koninklijke Hondenbescherming en de AVLS (Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden) geven daarbij hun visie op de ‘Fairfok’-stamboom.


(Bron foto: Shutterstock)