Nieuws

Gezondheidssignalering bij varkens via eet- en drinkgedrag

Een varken dat mank is, of diarree heeft, vertoont een ander eet- en drinkgedrag dan een gezond varken. Als je dat gedrag via sensoren kunt volgen, kun je eerder gezondheidsproblemen signaleren.

Een varken met ernstige diarree zal meer drinken dan wanneer het gezond is. En een varken dat pootproblemen heeft, wil zich minder vaak verplaatsen. Het zal daarom zal minder vaak, maar langer drinken. De Vlaamse studente Ines Adriaens toonde tijdens haar masteronderzoek aan dat de gezondheid en het welzijn van vleesvarkens een rechtstreekse invloed hebben op het eet- en drinkgedrag.

Sensoren

Zou je dat eet- en drinkgedrag kunnen volgen met sensoren, dan kan dat nuttige informatie opleveren, schrijft Adriaens in het artikel 'Eet- en drinkgedrag bij varkens' in Management&Technniek. Maar voordat je dat in de praktijk toe kunt passen, moet je beschikken over betrouwbare parameters.

In het artikel beschrijft Adriaens hoe je het drinkgedrag kunt monitoren op basis van elektronische oormerken. Ze analyseerde videobeelden die ze vergeleek met gemeten data. Haar onderzoek laat zien dat die monitoring een betrouwbaar beeld geeft over het eet- en drinkgedrag.

Registratie

Al eerder besteedde het Vlaamse vakblad in het artikel 'Sensoren waken over welzijn, gezondheid en productie' aandacht aan een vergelijkbaar onderzoek van Jarissa Maselyne. Ze hield zich bezig met een sensorsysteem dat de de relatie legt tussen opkomende productiviteits-, gezondheids- en welzijnsproblemen van het varken en meetbare veranderingen in het dagelijkse eet- en drinkpatroon. In dat systeem werden op de voederbakken en drinksystemen een hoog frequent (HF) radiofrequentie-identificatiesysteem (RFID) geplaatst. Met dat systeem kun je elk varken, dat aan het oor een RFID-transponder met een uniek nummer draagt, registeren als het dicht bij de voerbak of drinknippel komt. Zo kun je het varken dag en nacht volgen.

Betrouwbaar

Dat die systemen betrouwbare informatie opleveren, bleek al tijdens het onderzoek van Adriaens. Een van de proefvarkens stierf zonder dat verzorgers opgemerkt hadden dat er een probleem was. Toen de onderzoekers de dataset van dit varken analyseerden, bleek dat er drie dagen vooraf al een afwijking te zien was. De drinkduur was sterk gedaald, zonder dat de verzorgers dit in de gaten hadden.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)