Nieuws

Goed drinkwater voor melkvee

Een productieve koe drinkt per dag wel 50 tot 150 liter water, soms nog meer. Dat drinkwater moet van goede kwaliteit zijn, vrij van ziektekiemen en smakelijk. Is de kwaliteit niet goed, dan daalt ook de melkproductie.

De melkgift en voeropname van een melkkoe begint bij een optimale wateropname, zegt dierenarts Sanne van Dijken van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in het artikel 'Watervoorziening op orde': "Een koe gaat eerst drinken en gaat daarna pas naar het voerhek. De watervoorziening is belangrijk en moet goed zijn."

Waterkwaliteit

Vakblad Veeteelt besteedt in het artikel 'Watervoorziening op orde, nu de kwaliteit nog' aandacht aan de drinkwatervoorziening. En ook in GD Herkauwer wordt het belang van goed drinkwater belicht in het artikel 'Van bron tot bek'. Een hoogproductieve koe heeft een waterbehoefte van 50 tot 150 liter per dag, meldt vakblad Veeteelt. In warme periodes kan dit oplopen tot wel 200 liter water per dag. De kwaliteit van het water is belangrijk. Het vakblad refereert aan een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt bedrijven met een goede drinkwaterkwaliteit een betere melkproductie hebben. De productie is bij die bedrijven ongeveer 10% hoger dan bij bedrijven met minder goede waterkwaliteit.

Smakelijkheid

Smakelijkheid is een van de aspecten die belangrijk zijn. Wanneer de smaak niet goed is, drinken de koeien minder. De smaak hangt af van het kiemgetal, de waterhardheid en het ijzergehalte. Een te hoog ijzergehalte kan ervoor zorgen dat het water minder smakelijk is en dat koeien minder drinken. En water dat te veel onthard is, is ook minder smakelijk. Wanneer koeien twijfelen voordat ze gaan drinken, zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor water dat kwalitatief niet goed is.

Verontreiniging

In veel gevallen komen verontreinigingen pas aan het licht wanneer de koeien ondermaats presteren. Verontreinigingen van het water kunnen ontstaan doordat de leidingen of de drinkbakken vervuild zijn. In de leidingen kan een biofilm ontstaan die de smaak negatief beïnvloedt. Zorg voor een goede waterkwaliteit begint al met het schoonhouden van de waterbakkken en checken of het water in de bakken voldoet aan de eisen voor veedrinkwater. De Gezondheidsdienst voor Dieren geeft informatie over mogelijkheden om het water te onderzoeken.

(Bron foto: Shutterstock)