Nieuws

Haringvreter biedt voldoende voedsel voor damherten

Op het 90 hectare grote eiland de Haringvreter in het Veerse Meer komen sinds 1984 damherten voor. Aanvankelijk waren dat er 15, dit voorjaar waren er al 275. Uit onderzoek blijkt dat dat te veel is. Maar een populatie van 40 tot 50 damherten is levensvatbaar.

Sinds 1984 zijn er zo'n 15 damherten door een particulier op het 90 hectare grote eiland De Haringvreter gebracht. De herten op dit eiland - dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Het Veerse Meer - hebben zich sinds 2000 fors uitgebreid. Jaarlijks groeit de populatie met zo'n 26%. Dit voorjaar werden er 275 dieren geteld. De provincie Zeeland heeft dit eiland formeel niet aangewezen als leefgebied voor deze dieren.

Levensvatbare populatie

De dieren zwemmen regelmatig naar de vaste wal van met name Noord-Beveland waar ze schade veroorzaken aan landbouwgewassen. De vraag is of dit eiland groot genoeg is voor een levensvatbare populatie, een populatie met een uitsterfkans van minder dan 5% binnen 100 jaar. Het onderzoekrapport 'Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer' laat zien dat er mogelijkheden zijn.

Voedsel

De onderzoekers denken dat eiland op basis van het huidige beheer onder alle weerscondities voldoende voedsel biedt voor 24 damherten. Zou je stoppen met de huidige seizoensbeweiding met runderen en paarden, dan is er zelfs voedsel voor ruim 80 dieren. Voor een levensvatbare populatie zou je een voorjaarsstand van zo'n 40 tot 50 damherten moeten hebben.

Effecten op flora

De onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben ook gekeken wat het effect is op flora en fauna op het eiland. Het is bekend dat in lage dichtheden damherten een positief effect hebben op soorten van vochtige graslanden en struwelen, maar als het aantal te groot wordt, zal het effect negatief zijn. Wat het omslagpunt precies is, is niet duidelijk.

Op het eiland zijn bij de huidige dichtheden al wel negatieve effecten geconstateerd op bloemplanten, zoals orchideeën, en op bloembestuivers, maar hard bewijs ontbreekt. Wat de effecten van een populatie van 40 tot 50 damherten zal zijn is daarom niet duidelijk. Daarom bevelen de onderzoekers ook aan om - wanneer gekozen wordt voor handhaving - de ontwikkelingen te volgen via een monitoringsprogramma.

(Bron foto: Shutterstock)