Nieuws

Helft gangbare vleeskuikens ontwikkelt loopproblemen

Een aanzienlijk deel van de vleeskuikens van gangbare rassen heeft aan het einde van de mestperiode problemen met lopen. Staatssecretaris Bleker van landbouw vindt dit een zorgelijke situatie.

Veel kuikens moeite met lopen

Bleker baseert zich op onderzoek van Wageningen UR Livestock Research, die in het kader van het Welfare Quality-onderzoek de mobiliteit (beweeglijkheid) van vleeskuikens in 180 verschillende koppels heeft gemeten. De metingen zijn 1 tot 5 dagen voor de afvoer naar het slachthuis verricht. Acht procent van de kuikens van gangbare rassen heeft aan het einde van de mestperiode veel moeite om eten en drinken te bereiken en kan helemaal niet meer lopen. 49% van de kuikens heeft een duidelijk afwijkende loopwijze en 35% heeft een lichte afwijking. Slechts 8% ontwikkelt geen loopproblemen. Met een verminderde mobiliteit neemt ook het risico op contactdermatitis - o.a. voetzoollaesies, hakdermatitis, borstirritatie -  toe, zeker in combinatie met een slechte strooiselkwaliteit. Bij een ander onderzoek waarbij 386 koppels vleeskuikens werden onderzocht en beoordeeld, bleek dat bij ruim 38% van de koppels ernstige laesies voorkomen.

Inzetten op langzaam groeiende rassen

Volgens het genoemde Welfare Quality onderzoek komt een verslechterde mobiliteit vaker bij gangbare (snelgroeiende) rassen voor dan bij langzaam groeiende rassen. De topsector Agro&Food en de in het kader van de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij opgerichte Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij stellen kennis- en innovatieprogramma’s in de fokkerij op waarbij onder andere ingezet wordt op de ontwikkeling van duurzamere vleespluimveerassen.

Antibioticumgebruik

Er zijn ook signalen dat bij langzamer groeiende rassen minder antibiotica wordt gebruikt. Op dit moment zijn er nog geen wetenschappelijke gegevens bekend waar harde conclusies aan te verbinden zijn. Het productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft het initiatief genomen om een inventariserend onderzoek te doen naar houderijsystemen in de vleeskuikensector onder andere met betrekking tot het antibioticumgebruik. Het onderzoeksrapport verschijnt deze zomer.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)