Nieuws

Het fokken van rashonden: Omgaan met verwantschap en inteelt

Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Met de kennis die in dit boek beschreven wordt, kunnen maatregelen getroffen die nodig zijn om een ras verantwoord in stand te houden met een fokdoel dat resulteert in gezonde honden die oud kunnen worden. Naast de theorie worden samenvattingen gegeven van recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over het fokken van honden. Het boek is nu digitaal beschikbaar via de website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.


(Bron foto: Het fokken van rashonden)