Nieuws

Het misverstand dier

De film ‘Het Misverstand Dier’ brengt de tegenstrijdige manieren waarop mensen met dieren omgaan in beeld. De film laat zien dat mensen met de beste bedoelingen toch heel verkeerde dingen kunnen doen.

Omgaan met dieren

Dieren hebben mensen altijd gefascineerd, en dat is zeker nu duidelijk merkbaar. Nieuwe wetenschappelijke inzichten over dieren worden gretig opgenomen door de samenleving. Er is enorm veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dierenwelzijn en dier-ethische kwesties. De discussies kunnen hierbij hoog oplopen. Een sprekend en actueel voorbeeld hiervan is de discussie en commotie die is ontstaan over de bultrug die bij Texel is gestrand. Daarnaast is consensus over maatschappelijke opvattingen die verbonden zijn met het gebruik en het houden van dieren ver te zoeken. Daarbij praten de verschillende partijen vaak langs elkaar heen, omdat op de achtergrond hele andere opvattingen spelen over dieren (bv. wat zij kunnen, ervaren en nodig hebben) en over bijvoorbeeld de aard van moraal en de rechtvaardiging van het omgaan met dieren.

Misverstand Dier

De film ‘Het Misverstand Dier’ zet de kijker aan tot nadenken over zijn eigen houding en potentiële morele dilemma’s ten opzichte van dieren in verschillende contexten. De film ging begin juli 2012 in première op het Minding Animals-congres in Utrecht en duurt 20 minuten. Het project was een initiatief van filmmaker Manfred van Eyk. Hij werkte hiervoor samen met hoogleraar Dierenwelzijn Frauke Ohl van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde. De film is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Universiteit Utrecht.


(Bron foto: Faculteit Diergeneeskunde)