Nieuws

Hoe zorg je voor goede hokverrijking voor varkens?

Wageningen University en Research (WUR) heeft een nieuwe brochure uitgebracht met informatie over hokverrijking voor varkens. Varkenshouders, en dierenartsen en andere erfbetreders, kunnen gebruik maken van de kennis. Goede hokverrijking zorgt ervoor dat het varken kan eten, bijten, wroeten en spelen.

Open norm

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De wettelijke norm voor hokverrijking is een zogeheten ‘open norm’, wat betekent dat het een doelvoorschrift is. Het doel wordt aangegeven, maar de manier om dat doel te behalen, mag de dierhouder zelf vormgeven. Enerzijds geeft dat ruimte voor innovatie, anderzijds geeft dat echter minder houvast en duidelijkheid of de hokverrijking die gebruikt wordt, voldoet aan de wettelijke norm. De Nederlandse Voedsel en warenautoriteit (NVWA) controleert regelmatig op welzijn bij varkenshouderijen; het permanent aanbieden van voldoende hokverrijking is hiervan een onderdeel. Dit geldt ook voor zeugen die individueel zijn gehuisvest. Alleen een ketting voldoet niet als verrijking, maar mag wel in combinatie met andere materialen.

Brochure

In 2007 heeft de Nederlandse overheid een brochure over hokverrijking uitgebracht (‘Goede afleiding voor uw varkens’), maar in 2016 heeft de Europese Commissie nieuwe aanbevelingen en een werkdocument uitgebracht met maatregelen om het couperen van staarten minder noodzakelijk te maken. De nieuwe brochure 'Hokverrijking voor varkens' is gebaseerd op deze EU-documenten. Hij geeft informatie over hokverrijking, welke eigenschappen het aangeboden materiaal moet bezitten om effectief te zijn als verrijking en hoe het aangeboden moet worden.

Daarnaast worden de beoordelingscriteria beschreven die aangeven of de gebruikte hokverrijking voldoende tegemoet komt aan de behoefte van het varken, zoals afwezigheid van bijtsporen en goede bereikbaarheid. ook wordt aangegeven welke voordelen het aanbieden van hokverrijking heeft voor het welzijn en gezondheid van varkens.

De brochure is bedoeld voor varkenshouders. Die kennis stelt een varkenshouder in staat op een onderbouwde manier zelf keuzes te maken voor effectieve hokverrijking, die past in de bedrijfsvoering, maar ook voldoet aan de wettelijke norm. Dierenartsen en andere erfbetreders (zoals veevoeradviseurs en stalinrichters) kunnen deze brochure gebruiken om hun klanten te adviseren.

(Bron foto: Omslagfoto brochure hokverrijking voor varkens_WUR_2018)