Menu
Nieuws

Hogeschool Van Hall Larenstein benoemt lector Bijengezondheid

Hogeschool Van Hall Larenstein stelt een lector Bijengezondheid aan. De aanstelling van de lector vloeit voort uit het Actieprogramma Bijengezondheid dat in 2013 is opgezet naar aanleiding van berichten over bijensterfte.

false

false