Nieuws

Hok in wei vaker gebruikt bij weinig schutplaats

Hoe noodzakelijk zijn schuilmogelijkheden bij jaarrond grazen? Als er weinig natuurlijke beschutting is, dan lijken de dieren sneller geneigd om het hok op te zoeken.

Van Laer, onderzoeker bij het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, vertelt in het vakblad VeeteeltVlees (april-editie) dat er al langere tijd sprake van is om schuilmogelijkheden voor rundvee en paarden bij wet verplicht te maken. De discussie hieromtrent heeft geleid tot het onderzoek.

Cattle Cabin

In het vakblad verder aandacht voor een Nederlandse vleesveehouder die op eigen initiatief, samen met TMC (Eindhoven), een futuristisch aandoende verplaatsbare stal heeft ontwikkeld. Deze ‘Cattle Cabin’ biedt niet alleen schuilmogelijkheid. De betreffende vleesveehouder, Léon Moonen, vertelt: ‘Het dak bestaat uit 48 zonnepanelen en levert 10.000 tot 11.000 watt aan stroom op per jaar. Naast voer en verwarmd drinkwater krijgen de dieren er toegang tot een elektrische vachtborstel'.

Onderzoeksmethode

In het onderzoek is gewerkt met eenvoudige, makkelijk verplaatsbare schuilhokken, is steeds één dier per gebied voorzien van een gps-zender en is gebruik gemaakt van klimatologische gegevens van weerstations ter plaatse. De schuilplekken bleken, in het eerste jaar dat er onderzocht is, maar weinig bezocht te zijn. De gegevens van afgelopen winter worden nog geanalyseerd.

Zonwering

In het onderzoek wordt, naast het gebruik van schuilhokken versus natuurlijke schuilmogelijkheden, gekeken naar schaduwmogelijkheden (in verband met hittestress). In het vakblad wordt gesteld dat het erop lijkt dat de dieren bij voorkeur in de zomer zoeken naar beschutting; dieren lijken de koude beter te verdragen dan de warmte.

Welke schaduw de dieren het liefste hebben -die van wilgen bijvoorbeeld, of die van schaduwdoeken- is nog niet te zeggen. Hiernaar wordt wel onderzoek gedaan, maar omdat in de afgelopen zomers geen sprake was van extreme temperaturen is het volgens Van Laer nog te vroeg conclusies te trekken uit de gegevens.(Bron foto: Levende Have)