Nieuws

Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt!

Biggen in stal - via WUR
WUR
Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Varkens, Hokverrijking
  • Interessant voor
    Varkenshouder
Meer informatie
Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn. Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken. Hokverrijking is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende 2 jaren bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten.

Er is al relatief veel kennis voorhanden over de eigenschappen van verschillende verrijkingsmaterialen. Toch blijft er discussie en onduidelijkheid onder varkenshouders, over wanneer hokverrijking nu wel of niet voldoet. Ook in het kader van het NVWA toezicht en de IKB voorschriften. In het project wordt gestreefd naar het ontdekken van mogelijkheden om met een juiste praktische inzet de resultaten te verbeteren, waarbij varkenshouders meer zicht krijgen op de toegevoegde waarde van hokverrijking.

Praktijkervaring opdoen en delen

In het project is plaats voor minimaal 24 varkenshouders en minimaal 9 varkensdierenartsen die praktijkervaring willen opdoen en delen. Zij worden verdeeld over 3 kenniskringen, die door deskundigen van Wageningen Livestock Research en VKON worden begeleid.

Kringen

In elke kring worden vier themagerichte Onlinecafés georganiseerd, met een webinar of seminar als afsluitende bijeenkomst. Hierbij wordt telkens op een ander (combinatie van) verrijkingsmateriaal ingezoomd, bijvoorbeeld aan de hand van videobeelden die worden gemaakt op varkensbedrijven variërend in hok- en vloeruitvoering. De video’s maken goede praktijken zichtbaar, onderbouwd met onderzoeksresultaten. Ook worden veelbelovende materialen uitgeprobeerd/getest en ervaringen gedeeld door de deelnemende varkenshouders in een kring.

Handelingsperspectief voor individuele varkenshouder

Op basis van de uitgewisselde kennis en ervaringen wordt gewerkt aan een A-Z lijst van verrijkingsmaterialen of -maatregelen. Van elke verrijkingsvariant wordt een beschrijving gemaakt in de vorm van een factsheet met onder andere eigenschappen van het materiaal, wijze van verstrekken, en praktische overwegingen zoals arbeid en kosten, hygiëne, en beoordelen effectiviteit en gebruik. Daarnaast krijgen de materialen of maatregelen labels, naar gelang diercategorie, type huisvesting, hoeveel arbeid e.d. waarmee een individuele varkenshouder stapsgewijs een advies op maat krijgt. Alle kennisproducten en -materialen worden gebundeld in een online (wiki elearning) omgeving van Groen Kennisnet.

Meer informatie of meedoen?

Heeft u als varkenshouder of dierenarts belangstelling om mee te doen in een kring, dan kunt u contact opnemen met Marije Thybaut (VKON). Wilt u meer weten over het project en online leeromgeving, mail dan naar de algemeen projectcoördinator Marko Ruis (Wageningen Livestock Research).

Samenwerking

De volgende partners werken in het project samen, en vertegenwoordigen de verschillende doelgroepen: Mts. Ekkel (sectorvertegenwoordiger varkenshouders), Coöperatieve Vereniging Varkensartsen Nederland (beroepsvertegenwoordiger dierenartsen), groene opleidingen Zone.college MBO te Doetinchem en HAS Hogeschool Venlo, en toeleveranciers Schippers Europe en Agro TopShop.

Kennisinstellingen Wageningen Livestock Research en VKON verzorgen, respectievelijk, de algemene projectcoördinatie en coördinatie van netwerkactiviteiten.

Klankbordgroep

Met een klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats ten behoeve van een optimale inbedding in de sector en (internationale) afstemming met aanpalende projecten en trajecten. Deze bestaat uit (vertegenwoordigers van): Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit (NVWA) en het European Union Reference Centre for Animal Welfare – Pigs (EURCAW-Pigs).

Dit project maakt deel uit van het Programma Kennis op Maat en ontvangt financiële steun vanuit de kennis- en innovatieagenda (KIA) landbouw, water, voedsel. Binnen de KIA werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel (en een groene leefomgeving) voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld.