Nieuws

Honden en katten als onderzoeksobject

Vroeger lag de focus van het Wagenings dieronderzoek op koeien, varkens, kippen en vissen. Nu kijken Wageningse onderzoekers ook naar honden en katten. De focus is gericht op gedragsonderzoek.

De anderhalf miljoen honden en bijna drie miljoen katten zijn belangrijk in onze maatschappij. Als je het over Life Sciences hebt, moet je daar ook aandacht aan besteden, zegt onderzoeker Guido Bosch van de Animal Nutrition Group in Resource. Het het artikel 'Noa en Fientje dienen de wetenschap' brengt het universiteitsblad dit onderzoek voor het voetlicht.

Gedragsonderzoek

Onderzoek aan gezelschapsdieren vind je ook bij de diergeneeskundige faculteit van Utrecht University, maar daar ligt de focus sterk op gezondheidsproblemen. In Wageningen vindt er gedragsonderzoek plaats. zo is er onderzoek naar overgewicht bij katten. Wat zorgt ervoor dat katten te veel eten? En wat is de relatie tussen opvoedstijl en hondengedrag?

Honden en baasjes

Voor het onderzoek leven bij de afdeling gedragswetenschappen dertig katten intern in groepen van acht. Dat is nodig omdat katten te gestrest raken van reizen. Gestreste katten zijn niet geschikt als onderzoeksobject. Honden daarentegen zijn lastiger te houden. Je moet ze uitlaten en hechten zich sterker aan hun baas. Daarom kunnen vrijwilligers zich met hun honden aanmelden voor het onderzoek. Op dierenwetenschap.com staan overzichten van actueel onderzoek, kunnen honden- of kattenbezitters deelnemen aan enquêtes of zich aanmelden voor onderzoek.

Overgewicht

Een van de acutele onderzoeksthema's is gericht op (over)gewicht bij katten. Wat bepaalt het overgewicht? Is dat de kat of de eigenaar van de kat? Zo blijkt uit een onderzoek dat impulsieve katten eerder de neiging hebben tot overgewicht dan meer bedachtzame katten.

Bij honden is er onderzoek naar de relatie tussen mens en hond. Kun je bazen indelen naar opvoedstijl? En is die opvoedstijl voorspellend voor het gedrag van de hond?

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(3)