Menu
Nieuws

Honden en konijnen: praktisch protocol voor handhaven open normen licht

De overheid hanteert voor de wettelijke borging van dierenwelzijn in toenemende mate doelvoorschriften, zogenaamde open normen. In dit kader onderzocht Wageningen Livestock Research wanneer je kunt stellen dat bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren onder de juiste lichtcondities worden gehouden. Dat is voor handhavers een belangrijke vraag.

false

(1)