Nieuws

Hondenfokkerij zet stappen naar een gezonde en sociale hond

De Raad van Beheer presenteerde eind 2014 het plan ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’. Fairfok heeft als ambitie dat de rashondenfokkerij per 2018 een diervriendelijke en verantwoorde sector is en als zodanig ook bekend staat.

Wie straks een hond koopt met een stamboom, moet er zeker van zijn dat de desbetreffende fokker er alles aan heeft gedaan een gezonde en sociale hond te fokken. Inmiddels heeft de rashondenfokkerij samen met verschillende betrokken partijen zowel in 2015 als in 2016 stappen gezet op weg naar een gezonde en sociale hond.

Rashondenfokkerij

Zo studeren steeds meer rasverenigingen op mogelijkheden om sneller stappen te zetten naar een gezonde populatie, denk aan outcross, gericht op het vergroten van de genetische diversiteit. Om de variatie binnen het ras zo veel mogelijk te bewaren of zelfs te vergroten, hebben rasverenigingen aanvullende afspraken gemaakt met de Raad van Beheer (afkorting van: Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland). Zo kunnen Markiesjes die niet helemaal zwart zijn, maar een borstvlek hebben, toegelaten worden voor de fokkerij omdat er mag worden gefokt met honden die een andere kleur hebben dan de rasstandaard voorschrijft. Bij de Hollandse Herder kan bij de ruwhaar- en langhaarvariëteit gebruik worden gemaakt van de grotere populatie kortharen. Wetterhoun, Hollandse Smous en Saarlooswolfhond kruisen onder begeleiding van de rasverenigingen met honden van een ander ras.

Look-alikes en importhonden

Op de niet-rashonden zoals look-alikes en importhonden hebben de Fairfok-partijen veel minder grip. Toch zijn de aantallen look-alikes bij sommige rassen zo groot, dat ze wel het gezondheidsbeeld van die rassen bepalen. Het is dan ook belangrijk dat er een omslag in de hondenwereld plaatsvindt naar een transparante cultuur, gericht op het fokken en houden van gezonde en sociale honden. Het moet daarbij niet uitmaken of het een rashond, look-alike of kruising is. Zo wordt er nagedacht over de vraag hoe de kennis en diensten die voor rashondenfokkers ontwikkeld zijn, ook beschikbaar gesteld kunnen worden voor fokkers van niet-rashonden: niet alleen fokkerijadviezen, maar ook sociale aspecten zoals stimuleren en beschikbaar stellen van faciliteiten als hondenscholen, (puppy)trainingen of sporten met je hond.

Ten behoeve van de gewenste transparantie worden de uitslagen van door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken op de website gepubliceerd, zodat ze voor iedereen te raadplegen zijn. De databank van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren wordt momenteel gevuld met ziekte-incidenties van rashonden, look-alikes en kruisingen, aangeleverd door dierenartspraktijken en huisdierverzekeraars.

Sociale honden

De deelnemers aan Fairfok willen het aspect ‘sociaal’ controleerbaar, toetsbaar en meetbaar maken. Hiertoe werkt de Raad van Beheer in overleg met de Hondenbescherming een aantal opties uit. Ook vraagt de Raad actief aandacht voor best practices in de omgang met potentieel gevaarlijke dieren, om zo anderen te inspireren zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Voorbeeld is de werkwijze van American Staffordshire Terriër Club Holland: een verplichte test op sociaal gedrag, zoeken van media-aandacht en reageren op berichtgeving in de media, waarbij continu gewezen wordt op het belang van socialisatie en aandacht voor de match tussen de pup en de koper. Het LICG start in mei 2017 met de vernieuwde campagne ‘Minder Hondenbeten’.

Aanpak illegale hondenhandel

Voor de consument is het van belang te weten of een hond zorgvuldig gefokt en sociaal is. Een groeiende vraag naar gezonde en sociale honden leidt tot een groeiend aanbod van gezonde en sociale honden. Zo kan de markt haar werk doen en zal de omslag naar gezonde en sociale honden versneld worden. De illegale handel is een bedreiging voor deze omslag, waar niemand nog echt nog echt vat op heeft. De gedeelde visie is dat deze handel door bundeling van krachten kan worden aangepakt. Er wordt met alle betrokkenen bij Fairfok gewerkt aan een gezamenlijke campagne. Daarbij is de intentie ook samen te werken met het ministerie van EZ, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Doelstelling is dat er een boodschap komt, met alle betrokkenen als afzender, die de koper helpt bij het herkennen van de legale, gezonde en sociale pup.

Daarnaast is de Raad van Beheer met zijn databank betrokken bij overleggen over I&R. Doel van I&R is om meer inzicht in en grip op de illegale handel te krijgen. Door in te zetten op een gesloten track & trace-systeem, een goede registratie door de databanken en efficiënte data-uitwisseling tussen de aangewezen databanken en de centrale overheidsdatabank, en een grotere analyse- en handhavingscapaciteit, kan grote winst behaald worden in de aanpak van de illegale puppyhandel. De Raad van Beheer brengt dit punt dan ook consequent onder de aandacht in I&R-overleggen met de overheid.

(Bron foto: Hollandse Herder_Wikimedia)