Nieuws

Hoog tijd voor een agro-ecologische revolutie?

Marianne Thieme, partijleider van de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, gaf in een inspiratiesessie op Aeres Hogeschool haar visie op de toekomst voor de landbouw.

Inspiratiesessie

Thieme: "Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Als we de natuurlijke kringlopen sluiten en boeren weer gaan samenwerken met de natuur, en als consumenten een eerlijke prijs betalen voor gezond voedsel, kunnen we toe naar een gezonde landbouw. Het huidige landbouwsysteem is een doodlopende weg. Het water staat veel boeren tot aan de lippen. Het is hoog tijd voor een agro-ecologische revolutie."

Bekijk hier de inspiratiesessie van 3 oktober jl. op Aeres Hogeschool, waarin Marianne Thieme haar visie op de toekomst voor de landbouw geeft.

(Bron foto: Inspiratiesessie_Aeres Hogeschool)