Nieuws

Houden van huisdieren vraagt om een 'perfecte match'

Het dier moet passen bij de wensen en behoeften van de eigenaar, en de eigenaar moet vooral ook kunnen voldoen aan de behoeften van het dier. Dit was het thema van het PVH symposium 'U en uw huisdier: de perfecte match'.

De perfecte match

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) organiseerde op 2 juni jl. het symposium in Barneveld, in samenwerking met Groenhorst Barneveld en Cursuscentrum dierverzorging. Er waren ruim 80 deelnemers uit alle geledingen van de sector. De organisatoren wilden laten zien hoe belangrijk het is een dier te nemen dat bij je past, wat betreft het karakter en de verzorging die het dier nodig heeft. Zes sprekers gingen hier nader op in.

Aanschaf van dieren

Monique Janssens, ethicus en schrijfster, gaf praktische handvatten waarmee ieder voor zichzelf kan bepalen wat wel en niet ethisch verantwoord is bij de keuzes die gemaakt worden bij het aanschaffen van dieren en de wijze waarop ze vervolgens gehouden gaan worden. Het is vooral van belang alle factoren die een rol spelen te benoemen, om daarna en goee afweging te kunnen maken. Sacha Gaus, gedragstherapeut, ging daarna in op vragen die elke potentiële hondeneigenaar zich zou moeten stellen alvorens een hond aan te schaffen. Waarom wil ik een hond? heb ik genoeg tijd voor een hond? Haar pleidooi: laat bij de aanschaf vooral je verstand spreken en val niet ondoordacht voor een hond.

Behoefte dier centraal

Verschillende sprekers gingen in op de soortspecifieke behoeftes van dieren. Volgens dierenarts Hedwig van der Horst moet je vogels niet knuffelen, aangezien vogels normaal gesproken alleen met hun seksuele partners knuffelen. Om frustratie bij vogels te voorkomen is het beter om met vogels te spelen en ze dingen te leren. Dierenarts Fred van der Kolk vindt dat mensen die konijnen en cavia's aanschaffen vaak nauwelijks kennis van de eisen die deze soorten stellen. "Extra verontrustend is dat de kennis ook bij veel dierenwinkels en dierenartsen ontbreekt", aldus van der Kolk. Dierenarts Marja Kik ging in op wat er allemaal mis kan gaan met reptielen als de verzorging en voeding niet goed is. Het lidmaatschap van een specifieke vereniging, alsmede een dierenarts met verstand van zaken, kan veel ellende voorkomen. Sonja van Leeuwen, gedragsdeskundige, sprak over het runnen van een multicat household. Voor elke kat - ook de ranglage - moeten alle voorzieningen aanwezig en vooral ook toegankelijk zijn. Binnen een grote groep katten ontstaan meestal sociale groepen die de voorzieningen delen. het is van belang die groepen te kennen en daarop de ruimte en inrichting af te stemmen.


(Bron foto: Shutterstock)