Nieuws

Houders van hobbygeiten overtreden onthoornverbod

Om allerlei redenen laten hobbyisten hun geiten onthoornen, terwijl dat in de meeste gevallen bij wet verboden is. Onwetendheid en gebrekkige handhaving spelen hierbij een rol. Dat meldt het magazine Levende Have.

Onthoornen niet toegestaan

Geiten mogen niet worden onthoornd, zegt artikel 40 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In het zogeheten Ingrepenbesluit staat als enige uitzondering ‘het onthoornen van geiten die worden gehouden met het oog op de melkproductie’. Houders van onthoornde dwerggeitjes, angorageiten, boerbokken en andere niet-melkgeiten zijn dus in overtreding. Voor melkgeiten is de regelgeving schimmiger. Mogen alle melkrassen worden onthoornd, of alleen melkgeiten die daadwerkelijk worden gemolken? Het laatste is het geval, zo staat te lezen in het augustusnummer (verschijnt 10 augustus) van Levende Have. Daarmee overtreedt ook een groot aantal niet-melkende melkgeitenhouders de wet.

Nederland telt naar schatting honderdduizend hobbygeiten. Hoeveel geitenhouders hun dieren onthoornen, is niet bekend. Duidelijk is wel dat het gebeurt: om verwondingen te voorkomen of omdat men onthoornde geiten mooier vindt. Gebrekkige voorlichting en handhaving liggen ten grondslag aan de overtredingen van het onthoornverbod.

Contact

Jinke Hesterman, tel. 06 50847140;

email: info@levendehave.nl.


(Bron foto: xx)