Nieuws

Houdt vrijloopstal de koe voorgoed uit de wei?

De belangstelling voor vrijloopstallen is zo groot dat de Wereldomroep opnames heeft gemaakt in de eerste vrijloopstal met compost in Nederland.

Vrijloopstal

De vrijloopstal met compostbodem wordt ook wel omschreven als een soort wei met een dak: de koeien kunnen vrij lopen, liggen en staan op een zachte ondergrond. Melkveehouder Pascal Peeters en onderzoeker Paul Galama geven in het interview van de Wereldomroep antwoord op de vraag of de koeien door de vrijloopstal zo verwend worden dat ze niet meer in de wei komen.

Duidelijke voordelen voor dierenwelzijn

De vrijloopstal is nog onderwerp van onderzoek van Wageningen UR bij vijf boerenbedrijven, maar nu al lijken er duidelijke voordelen te zijn voor het dierenwelzijn en de bedrijfsresultaten. Koeien hebben graag de ruimte en een zachte bodem is beter voor de hoeven. Dat welbevinden houdt de dieren gezonder, ze leven langer en geven meer melk. De koeien kunnen in de nieuwe stal bovendien gemakkelijker opstaan en gemakkelijker gaan liggen. Dat scheelt in de hoeveelheid verwondingen. Koeien zijn ook sociale dieren. De vrijloopstal geeft ze de gelegenheid hun rangorde te bevestigen. Dieren die bijvoorbeeld laag in de orde staan kunnen zich eenvoudiger terugtrekken. Dat geeft rust in de veestapel. Gevolg: minder ziektes, minder medicijnen en een veehouder, die z’n tijd aan andere dingen kan besteden.

Koe hoort ook in de wei

In het interview werd de vraag gesteld of zo’n ‘koeienlounge’ niet een beetje al te luxueus is. Het antwoord: "De nieuwe stal is natuurlijk duurder dan de oude. Daar staat tegenover dat de vele voordelen kostenbesparend werken. Voor een goede afweging is het nog te vroeg. Maar de klassieke ligboxstal met betonnen vloer heeft misschien z’n tijd wel gehad. Blijft onverlet dat de koe ’s zomers buiten hoort, in de wei. Nog even en dan staan de dames er weer".(Bron foto: Netwerk Platteland)


Links

(1)