Nieuws

Huisdierbijsluiter voor onwetende consument

De consument is nog te vaak onwetend over de juiste verzorging van zijn huisdier. Slechts een derde van de consumenten ontvangt een huisdierenbijsluiter bij de aanschaf van het dier.

Nederlanders zijn gek op hun huisdier, maar ze weten te weinig over hun huisdier, meldt branchevereniging Dibevo in een persbericht. Meer dan een derde van de huisdiereigenaren (37%) die in 2017 een huisdier aanschafte, heeft in dat jaar geen enkel boek, tijdschrift, website of andere bron geraadpleegd om de kennis rondom de verzorging, voeding, huisvesting en gedrag van hun huisdier te vergroten. De eigenaren die dat wel doen, spijkeren hun kennis verreweg het meeste bij via websites en social media-kanalen als Facebook.

De cijfers zijn de uitkomst van een gezamenlijk onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG), de branchevereniging van petfoodfabrikanten en –importeurs; en van Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemingen in de gezelschapsdierensector.

Hond en kat

Het aantal gehouden honden en katten in Nederland (respectievelijk 1,5 en 2,6 miljoen) was ook afgelopen jaar stabiel. De meeste huishoudens hebben een kat (24%) of een hond (19%) en 5.3% van de huishoudens hebben beiden. Hondenbezitters hebben in de meeste gevallen (ruim 80%) één hond, terwijl ruim 40% van de kattenhuishoudens meerdere katten heeft.

Na de kat en hond volgt traditioneel de siervis die in ruim 9% van de gezinnen is te vinden. Aan de volgorde in populariteit van de resterende huisdieren is eveneens weinig tot niets veranderd. Hekkensluiter is zoals elk jaar de duif die in 0,6% van de gezinnen is te vinden.

Mensen die geen huisdier hebben, geven daarvoor veruit het meest als reden op dat ze er geen tijd voor hebben of te vaak van huis zijn. Andere redenen zijn dat het te veel verzorging vereist, niet hygiënisch is, dat er allergieën zijn of dat de ruimte of de werksituatie het niet (meer) toelaten. In totaal hebben ruim 51% van de huishoudens in Nederland één of meer huisdieren.

Huisdierenbijsluiter

Bijna 7% van de respondenten schafte in het afgelopen jaar een huisdier aan. De meeste dieren werden gekocht via een particulier (27%), direct gevolgd door de dierenspeciaalzaak (24%). Bijna 16% zag in Marktplaats de geëigende weg om een dier in huis te halen. Hierbij moet worden aangetekend dat honden en katten – uitzonderingen daargelaten – niet via dierenspeciaalzaken en tuincentra worden verkocht.

Volgens het onderzoek ontvangt slechts een derde van de kopers een huisdierenbijsluiter, wat logisch te verklaren is: consumenten die een dier aanschaffen via particulieren of Marktplaats, krijgen vrijwel nooit een bijsluiter mee. Reden te meer dat Dibevo strijdt voor een regelgeving die erop toeziet dat verkoop van huisdieren altijd via professionals moet plaatsvinden.

Een huisdierenbijsluiter is de manier is om nieuwe eigenaren te voorzien van basisinformatie rondom de verzorging van hun dier. Voor bedrijven is dat zelfs een wettelijke verplichting. Je kunt huisdierbijsluiters downloaden op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Konijn

Een opvallend punt in de onderzoekscijfers is het gedaalde percentage solitair gehouden konijnen (van 63% in 2016 naar 57% in 2017) ten gunste van het aantal huishoudens waar minimaal twee konijnen worden gehouden (van 24% in 2016 naar 32% in 2017). Kennelijk werpt de campagne ‘Happy Konijn’ die Dibevo samen met de Landelijke Dierenbescherming heeft opgezet, zijn vruchten af. Happy Konijn heeft als doel de consument diervriendelijke keuzes te laten maken bij het aanschaffen van een konijn in of via een dierenspeciaalzaak. Een van de aandachtspunten is dat konijnen groepsdieren zijn die het liefst met twee of meer soortgenoten willen samenleven.

Vakantie

Wat doen mensen met huisdieren als ze op vakantie gaan? Een derde van de respondenten met een hond geeft aan dat ze hun huisdier mee op vakantie nemen. Ten opzichte van de meting in 2016 kiezen mensen iets minder vaak voor het dierenpension als logeeradres voor hun hond (9%). In plaats daarvan brengen ze hun dier onder bij buren, familie of kennissen.

Katten worden nog steeds weinig mee op reis genomen (3%), maar veruit het meest verzorgd in de eigen omgeving door buren, vrienden of kennissen (63%), een optie die populair is bij alle huisdieren. Alleen knaagdieren en vogels worden bij afwezigheid van hun baasje ook vaak verzorgd in het huis van de vakantie-oppassers.

(Bron foto: Dibevo )

Links

(7)