Nieuws

Implementatie groepshuisvesting drachtige zeugen in volle gang

Per 1 januari 2013 moeten alle drachtige zeugen in de Europese Unie in groepen worden gehuisvest. In Nederland moeten zeugen binnen 4 dagen na inseminatie in de groep worden geplaatst, in de EU binnen 4 weken na inseminatie.

Groepshuisvesting drachtige zeugen

De eis om drachtige zeugen in groepen te huisvesten dateert in Nederland van 1998 met een overgangstermijn van 10 jaar tot 2008. Toen in 2003 bekend werd dat de Europese Unie per 1 januari 2013 ook over zou gaan op groepshuisvesting is de Nederlandse overgangstermijn met 5 jaar verlengd tot 2013.

Eén van de onderliggende eisen van groepshuisvesting is het moment waarop zeugen uit de dekstal in de groep worden geplaatst totdat ze naar de kraamstal gaan. In Nederland is deze termijn 4 dagen na inseminatie, in de EU 4 weken na inseminatie. Diverse zeugenhouders hebben geklaagd dat het huisvesten van zeugen in groepen zo kort na het dekken ten koste gaat van de fokresultaten. Uit recent onderzoek blijkt dat dit niet zo is. Diergericht management is de sleutel tot succes op een goede reproductie. Tevens levert de kortere termijn van individuele huisvesting in de dekstal, naast goede resultaten, ook een welzijnswinst voor de zeug op.

Gezien de onderzoeksresultaten en het gezamenlijke initiatief van sectororganisaties en de Dierenbescherming om zeugenhouders te ondersteunen in hun management in de vroege dracht blijft groepshuisvesting voor drachtige zeugen in Nederland vanaf 4 dagen na insemineren van kracht. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft dit bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Stand van zaken groepshuisvesting

Op basis van de landbouwtellinggegevens van 2012 en een inventarisatie van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) blijkt dat momenteel ongeveer 75% van de Nederlandse zeugenbedrijven drachtige zeugen geheel of gedeeltelijk in groepen heeft gehuisvest, dat 10% zal gaan stoppen en dat 15% nog volledig moet omschakelen van individuele huisvesting naar groepshuisvesting. Een deel van de bedrijven die nog geheel moeten omschakelen bevindt zich mogelijk nog in een vergunningentraject of redden het financieel niet om op tijd om te schakelen. Bleker meldt dat in Europa vanuit de beschikbare gegevens blijkt dat het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden en een aantal Oost-Europese lidstaten het meest ver zijn in hun implementatie van groepshuisvesting.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)