Menu
Nieuws

Importproducten van dierlijke oorsprong: houderij en dierenwelzijn

In ons land worden tal van producten geïmporteerd die afkomstig zijn van dieren. Het lectoraat Welzijn van Dieren van hogeschool Van Hall Larenstein heeft voor een beperkt aantal producten informatie verzameld over de productieomstandigheden en implicaties voor dierenwelzijn.

false

(1)