Nieuws

In memoriam: Frauke Ohl, hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde

Frauke Ohl, hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is op 28 januari op vijftigjarige leeftijd overleden.

Naast hoogleraar was ze voorzitter van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde. Voor het ministerie van EZ vervulde ze vele adviesfuncties, veelal in de rol van voorzitter. Ook was ze sinds 2008 lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), en sinds 2012 voorzitter.

Prof. Ohl was van oorsprong een Duitse biologe. Ze werktte in Duitsland bij verschillende gerenommeerde onderzoeksinstituten zoals het Max Planck Institute for Psychiatry en het German Primate Centre, voordat ze in 2004 naar Utrecht ging. In voortzetting en uitbreiding van haar eerdere werk coördineerde prof. Ohl een onderzoeksprogramma van de Faculteit Diergeneeskunde, dat zich richtte op het overbruggen van de kloof tussen fundamentele gedragsneurowetenschap en toegepast (veterinair) dierenwelzijnswetenschap. Hoe dieren zelf hun emotionele toestand ervaren en de vertaling naar een beter biologisch begrip van dierenwelzijn stond hierin centraal.

Elke overweging over dierenwelzijn wordt echter beïnvloed door maatschappelijke normen en waarden. Frauke Ohl stond voor een open dialoog over de plaats en het gebruik van dieren in onze samenleving. Met ruimte voor ratio én emotie.

(Bron foto: Still uit 'Het Misverstand Dier')