Nieuws

Individuele, stapsgewijze training zorgt voor beter paardenwelzijn

Een trainingsmethode met aandacht voor de individuele ontwikkeling van het paard en waarbij het stapsgewijs vertrouwd wordt gemaakt met veranderingen in de omgeving, heeft positieve invloed op het welzijn van het paard.

Zadelmak maken

De Animal Sciences Group van Wageningen UR en de Faculteit Diergeneeskunde hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van twee verschillende trainingsmethoden op het welzijn van jonge paarden tijdens het zadelmak maken. 28 paarden, eigendom van het voormalige paardenproefbedrijf de Waiboerhoeve in Lelystad, zijn op twee verschillende locaties in 5 weken zadelmak gemaakt. Op de ene locatie werden de paarden op de gangbare en traditionele manier getraind; op de andere locatie was de training meer individueel en stapsgewijs opgebouwd waarbij paarden ook vertrouwd werden gemaakt met veranderingen in de omgeving. Tijdens het trainen zijn op beide locaties gedragsobservaties en fysiologische metingen gedaan en zijn logboeken bijgehouden. Na de trainingsperioden hebben – terug in Lelystad – gedragswetenschappers en juryleden het gedrag, de fysiologie en de prestaties van de paarden beoordeeld.

Minder stress

Uit het onderzoek blijkt dat vooral paarden die tijdens de training op de niet-traditionele manier zadelmak werden gemaakt minder stress ondervonden. Door de training van (jonge) paarden toe te snijden op de ontwikkeling van het individuele paard en het stapsgewijs vertrouwd te maken met veranderingen in de omgeving, kan de stress voor de paarden beperkt blijven. De uiteindelijk bereikte prestaties van de twee groepen paarden waren na 5 weken training overigens gelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoekster Kathalijne Visser, e-mail: kathalijne.visser@wur.nl. Ook kunt u bij haar de pdf van het originele artikel opvragen (Veterinary Journal 181, p 48-52: ‘A comparison of sympathetic and conventional training methods on responses to initial horse training’).


(Bron foto: Pixabay)