Nieuws

Innovaties voor wering en verjaging van ganzen in de provincie Utrecht

Samenvatting
 • Onderwerp
  Innovaties voor wering en verjaging van ganzen
 • Interessant voor
  Gemeenten, provincies, grondgebruikers, faunabeheereenheden, natuurorganisaties, wildbeheereenheden
Meer informatie
De provincie Utrecht heeft onderzoek naar innovaties voor wering en verjaging van ganzen uit laten voeren. Dit vanwege schade aan gewassen en natuur, veroorzaakt door ganzen. Uit een set kansrijke, innovatieve methoden voor ganzenwering en -verjaging zijn vier methoden als kansrijk beoordeeld.

Deze worden gepresenteerd in het rapport "Innovaties voor ganzenwering en -verjaging in de provincie Utrecht". Het wordt aanbevolen om deze methoden door middel van een gebiedsgerichte aanpak in de praktijk te brengen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de innovatiecultuur.

Effectief faunabeheer nodig

De urgentie van de beperking van ganzenschade in de provincie Utrecht wordt onderstreept door de bedragen die betaald worden aan tegemoetkomingen: in 2020 is namens de provincie ruim 1,6 miljoen euro uitgekeerd voor faunaschade veroorzaakt door ganzen. Dit is 82% van het totaalbedrag aan faunaschade voor dat jaar. Jaarlijks stijgt het bedrag aan tegemoetkomingen aan faunaschade veroorzaakt door ganzen significant. Dit toont het belang aan van effectief faunabeheer. Tegelijkertijd zet Provincie Utrecht in op diervriendelijke niet-dodelijke manieren van wering en verjaging.

Vier methoden kansrijk

Uit een set van 23 potentieel kansrijke, innovatieve methoden voor ganzenwering en -verjaging zijn vier methoden als kansrijk beoordeeld. Deze zijn:

 • Akoestische detectie en wering door Bird Alert.
 • Verjaging door Border Collies.
 • Visuele wering door Automatische laser.
 • Visuele en akoestische wering door Object-associatie methode.

Belangrijk hierbij is te benoemen dat faunaschade niet voorkomen kan worden door toepassing van slechts één methode: een combinatie van methoden zal moeten worden toegepast voor maximale effectiviteit.

Gebiedsgerichte aanpak en innovatie

De belangrijkste inzichten en aanbevelingen:

 • Gebiedsgerichte aanpak voor toepassing van innovatieve methoden: Kernidee is dat grondgebruikers binnen een gebied effectief samenwerken met elkaar en met andere belanghebbenden over welke combinatie van methoden ter wering en verjaging wordt ingezet.
 • Verbeteren innovatiecultuur: Grondgebruikers stimuleren om aan de slag te gaan met (innovatieve) werings- en verjagingsmethoden.
 • Voldoende ganzenrustgebieden creëren: Om effectieve verjaging te kunnen laten plaatsvinden, is het een belangrijke randvoorwaarde dat er voldoende gebieden in de omgeving beschikbaar zijn waar de ganzen naartoe kunnen op het moment dat ze op één locatie geweerd worden.

Bron introfoto: Grauwe ganzen (©Mendocino53 via Pixabay)

Publicaties

(2)